If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Presentation

Karriere:   Forretningsudvikling: Ledelse, markedsføring og undervisning

2007- Konsulenthuset FORZA Ejer/Partner

Forretningsudvikling: Spidskompetencerne i Konsulenthuset FORZA, er baseret på den nyeste akademiske teori, den nyeste forskning indenfor virksomhedsudvikling, ledelse og salg og iscenesættelsen af disse kompetencer til praksis nær proces udvikling i virksomhederne.

Spidskompetencerne er funderet i: Fremtids Scenarier, Strategi Udvikling, Salgs Udvikling og Organisations Udvikling. Se mere på: www.konsulenthuset-forza.dk

2015- University College Nordjylland Adjunkt

International undervisning: Jeg underviser indenfor området Business i Salg, Eksport- og Markedsføring på den internationale uddannelse. For undervisningen gælder det, at den tager udgangspunkt i relevant erhvervspraksis og kobler praksis og teori. Der inddrages problemstillinger fra forskellige typer af virksomheder. Læringstilgangen er derfor "Refleksiv Praksislæring"

2014-2015 Aalborg Pirates A/S Adm. direktør

Selskabsledelse: Den vigtigste opgave var, at udvikle og implementere en Masterplan for klubben, så klubben kunne sikre overlevelse på kort sigt, og på lang sigt blive en magtfaktor i dansk eliteishockey.

Masterplanen indebar bl.a, at der skulle skabes en rød tråd til talentudviklingen i moder klubben Aab Ishockey. Der blev udarbejdet bestyrelses mappe som værktøj til at skabe "Den værdiskabende bestyrelse", ligesom der blev lavet projekt leder modeller til alle kerneaktiviteterne. Der blev lavet ny salgs strategi og hovedsponsor kampagne, der bl.a. indeholdte lanceringen af 9220 projektet med Aalborg Havn (Cool East). Der blev udarbejdet aktie udvidelses prospekt for at skabe ny - og nødvendig - driftskapital. Aktie prospektet, blev lanceret, den 24. februar 2015. Herefter var konturerne til fremtiden skabt.

2008-2011 Konsulenthuset FREMTIDEN Direktør

Selskabsledelse: Udvikling af et professionelt konsulenthus med afsæt i den akademiske undervisning og forskning indenfor strategi udvikling og eksekvering. Virksomheden blev pr. 1. januar 2011 fusioneret med Effektfuld A/S til FREMDRIFT A/S. Jeg har igennem Konsulenthuset FORZA haft strategisk og kommercielt samarbejde med FREMDRIFT A/S siden 1. januar 2011.

1987-2007 Saint Gobain – Weber A/S Distrikschef/konsulent

På storkundesalg til bl.a. industrikunder og rådgivere. Som international koncern har vi praktisk eksporterfaring med Portugal, Tyskland, Estland, Letland, Belgien, Norge, Sverige og England, ligesom vi på group plan havde innovationsudvikling af produkter og ydelser. Jeg har derfor betragtelig tværgående international erfaring.

Projektleder/Personalepolitik: Projektleder ved udarbejdelsen af koncernens nye personalepolitik i forbindelse med fusionen mellem (maxit , Danske Systemmørtel, Dansk Leca og Optiroc) – herunder kompetence udvikling, uddannelsesplanlægning, karriere, udstationering, medarbejder samtaler og jobbeskrivelser.

-1987 Ikea Danmark A/S Afdelingschef

For Ikea Aalborg`s workshop. Opgaven var at være personaleleder for salg af Ikea køkkenet, samt personalefastholdelse, udvikling og afvikling.

1983-2006 Den Kongelige Livgarde Befalingsmand/R

Personaleledelse: Befalingsmand/R ved II. SKG, hvor jeg har erfaring med personale ledelse og mandskabs ledelse af op til 300 mand.

 

Karriere:       Forretningsinnovation: Professionelle bestyrelser

2015- FREMDRIFT A/S Bestyrelsesmedlem

Forretningsudvikling: FREMDRIFT A/S er et konsulenthus med rødder helt tilbage til år 2000. Siden da har ydelserne inden for strategi, ledelse og salg skabt fremdrift i såvel store som små virksomheder - både i den private og offentlige sektor samt nationalt og globalt. Med flere hundrede lederudviklingsforløb,

2014- Avant Denmark A/S Bestyrelsesformand

Forretningsinnovation/sparring: Avant Denmark A/S har pr. 1. maj 2014 købt Dansk Bil Udstyr A/S. Opgaven er at sikre, at Avant Denmark A/S er Danmarks mest lønsomme, fremtidsorienterede og kunde fokuserede handelsvirksomhed i autobranchen

2012-2014 Aalborg Pirates A/S Bestyrelsesmedlem

Forretningsinnovation/sparring: Aalborg Pirates A/S er Danmarks hurtigst voksende sportsbrand. I den forbindelse er opgaven: Udvikling af sponsorplatform, sparring af direktionen og udvikling af erhvervsnetværk VIP 300. I 2015 blev jeg Adm. direktør for selskabet.

2011-2012 Business Danmark uddannelse A/S Bestyrelsesmedlem

Forretningsinnovation/strategiudvikling: Hos Business Danmark Uddannelse A/S tilbydes ni uddannelseslinjer, som matcher jobfunktioner inden for salg, marketing og ledelse. Med kombinationen af faste og valgfrie kursusmoduler sikrer vi at uddannelserne er skræddersyet ønsker og mål. Virksomheden er 1. maj 2012 solgt til Mercuri International A/S

2001- Copenhagen Institute for Futures Studies Repræsentantskabet

Fremtidsforskning: Hver dag træffer virksomheder og organisationer valg. Strategiske valg, der ofte skal træffes hurtigt, og som har stor betydning for fremtiden. Instituttets formål er at styrke beslutningsgrundlaget i virksomheder og organisationer ved at skabe bevidsthed om fremtiden og synliggøre dens betydning i nuet.

1999- Ejendomsselskabet Business Danmark A/S Bestyrelsesformand

Development: Bestyrelsesformand for aktiviteterne i Ejendomsselskabet Business Danmark A/S som er et ejendoms- og investeringsselskab i Business Danmark koncernen, hvor vi bl.a. håndterer udlejnings virksomhed, ligesom vi igennem selskabet har oprettet to nye selskaber Business Danmark Uddannelse A/S og Business Recruting ApS. Business Recruting er pr. 01.07 2011 afviklet, og Business Danmark Uddannelse er ipr. 1. maj 2012 blevet til Mercuri International. Her i 2015 er vi ved, at sælge hele selskabet til Gefion Gruppen.

1999- Business Danmark Landsformand

Forretningsinnovation/strategiudvikling: Som formand har jeg de seneste 17 år stået i spidsen for udviklingen af organisationens strategi, hvor organisationen er gået fra at være en traditionel administrationsvirksomhed til at være en servicevirksomhed, med fokus på personlig udvikling, uddannelse og værdiskabelse overfor medlemmer og interessenter.

 

Karriere:      Forretningsinnovation: Uddannelse og NGO

2010- 3. Limfjordsforbindelse.nu Komité medlem

Regional udvikling: Komitéen for en 3. Limfjordsforbindelse.nu vil have vedtaget en anlægslov i Folketinget, der tilsiger en ny Limfjordsforbindelse over Egholm. Den overordnede vision for arbejdet er:

Et Nordjylland, der hænger sammen og kan udvikle sig på begge sider af Limfjorden.

Et Nordjylland, der kan vækste som Danmarks port til Norden.

Virksomhederne skal være konkurrencedygtige med transport af gods og medarbejdere. Det vil skabe arbejdspladser, og det vil betyde, at Nordjylland kan udnytte sin position som porten til Norden og det nordatlantiske område

2010- Væksthus Nordjylland VIP Mentor

Forretningsudvikling: VIP Mentor på Vækst Iværksætter Programmet (ViP) er et udviklingsprogram for nordjyske iværksættere og nyere virksomheder – typisk op til max. 36 mdr. gamle – der har ambitioner og talent til at udvikle deres virksomhed. Målet er at deltagerne mindst skal skabe 5 arbejdspladser og 5 mio. kr. i omsætning i løbet af 5 år.

2010- University College Nordjylland Ekstern censor

International handel & markedsføring: Ekstern censor på professionsbachelor uddannelsen i International handel & markedsføring. Fokus er rettet mod elevens anvendelse af teori og metode for salg og markedsføring, og til selvstændigt at analysere, vurdere og reflektere over problemstillinger samt varetage praksisnære og komplekse opgaver indenfor salg og markedsføring.

2007- Erhverv Norddanmark Tænketank08

Regional udvikling: Jeg er med i tænketanken ”En fælles fremtid for Nordjylland”., hvor vi har arbejde med nye forretningsmodeller for Regionen, herunder OPI projekter, OPP projekter, ProBono modeller, CSR og meget mere. Den centrale aktør i udviklingen er Aalborg Universitet som ny vækstgenerator.

1995-1996 Dansk Boldspil Union Bestyrelsesmedlem

Uddannelsesudvikling: Bestyrelsesmedlem i DBU Region I, der er en regional fodboldunion for fodboldklubber i Jylland og som er en lokalunion under Dansk Boldspil-Union. Min opgave var bl.a. uddannelse af lokalklubberne med konceptet Uddannelsesfundamentet primært med strategiudvikling og ledelse. Derudover havde jeg sæde i DBU`s centrale uddannelsesudvalg, hvor opgaven var udvikling af uddannelsestilbud

1992-1999 Storvorde-Sejlflod Boldklub Hovedformand

Projekterfaring/lederskab: Udvikling af en ny strategi, hvor Storvorde-Sejlflod Boldklub skulle gå fra, at være en trestrenget idrætsforening til en enstrenget idrætsforening (fodbold), men med et mere alsidigt og mangfoldigt tilbud for alle. Udviklingsprojektet blev døbt ” Livskvalitet i Båndbyerne ”

Jeg fik 380.000 offentlige kr. til udvikling af projektet. Projektet omfattede bl.a. etablering af idrætslegeplads, motionscenter, tribune, petanquebaner, fugleskydningsbane, hockeybane, sportscafe` osv. Målgruppen var dem som ikke traditionelt var foreningsaktive herunder unge og ældre.

På baggrund af projektet blev jeg indstillet til årets idrætslederpris 1997 – et samarbejde mellem bl.a. DR Nordjylland, og TV-Nord.Nedenstående teorier omhandler hvordan organisationer teoretisk er opbygget og strategien bag en organisation..


Competences

Linguistic competences:
Language: Danish
Level: Native speaker
Language: English
Level: Experienced
Language: Norwegian
Level: Experienced
Language: Swedish
Level: Experienced

Organisational unit competences:
Management: Professional
Project management: Several years of experience
Networking: Several years of experience
Fundraising: Several years of experience
Administration: Some experience

Education/Academic qualification

Coaching på individ og gruppe niveau

Award Date: 16 Dec 2008

Master, Vækst skabes igennem mennesker

Award Date: 15 Jun 2007

Diplom uddannelse på bachelor niveau, Fagforeningernes fremtid

Award Date: 11 Jan 2005

Markedsføring på KVU niveau

Award Date: 14 Nov 1997

Salgsteknik, psykologi og salgsledelse

Award Date: 14 Nov 1997

Award Date: 16 Jun 1993

Award Date: 15 Jun 1993

Award Date: 15 Jun 1993

Award Date: 18 May 1984

Keywords

  • management, organizational development and innovation
  • education, professions and jobs
  • business community, trade and economy