Personal profile

Research and development areas

Mit forskningsperspektiv tager afsæt i en interesse for, hvordan sociologiske grundspørgsmål kan bidrage til udvikling af mere specifikke uddannelsessociologiske og ledelsessociologiske fokuseringer. Jeg arbejder med en stor variation af genstandsfelter, men ofte altid med en interesse for, hvordan tid, socialitet og saglige forhold distribueres i de kommunikationsmønstre, der kendetegner de funktionssystemer, der udgør det senmoderne samfund.

 

Competences

Analytiske og forskningsfunderede kompetencer, der forandrer organisationer med særligt fokus på

  • samspillet ml. databearbejdning, analyse og muligheden for reelle forandringer i tværfaglige miljøer
  • samspillet ml. ledelsesbegrebets historiske kontekst og dets nutidige praksis (hvordan vi konkret anvender evolutionsteori, magtteori og kommunikationsteori til at forandre)
  • organisationers interne sammenhæng ml. variation, selektion og stabilisering (evolution)

Organisering af kompetenceudviklingsforløb med særligt fokus på

  • kerneopgaven vs. strategisk kontekst
  • spillet ml. organisationers fortid og fremtid
  • relationer forstået som kommunikationsmønstre

Formidling af forskningsresultater med fokus på

  • strategisk perspektiv
  • oplæg og formidling

Teaching

Undervisningstemaer og erfaring

Sociologiske grundspørgsmål (særligt systemteori)

Magt og etik

Strategisk kompetenceudvikling i et ledelsesperspektiv

Skriftlighed, skrivning og genrebevidsthed som forudsætning i uddannelse

 

 

Education/Academic qualification

Ph.d., Describing university writing and its boundaries - a sociological understanding of academic writing as a medium of communication based on the analysis of the master thesis in 3 dansih universities within the period 1977 to 2015

Award Date: 1 Oct 2019

Diplom I Ledelse, Essens og kontingens i en brydningstid

Award Date: 3 Oct 2011

Cand. mag, Folkeskolens Kronotop - en system- og diskursteoretisk problematisering af læringsrummet i folkeskolen beksrevet som undervisningspligtens (semantiske) selvreference med et suppleret teorifokus på Bakthins litteraturteoretiske begreb "kronotop", University of Southern Denmark

Award Date: 1 May 2005

Positions

Sekretariatschef

1 Jun 20191 Dec 2021

ph.d.-stipendiat, University of Southern Denmark

1 Aug 20161 Aug 2019

Læringskonsulent, Dansk Skoleskak

1 May 20161 Apr 2018

Videnskabelig assistent, University of Southern Denmark

1 Aug 20131 Aug 2016

Souschef, dagbehandling

1 Aug 20051 Aug 2013

Collaborations and top research areas from the last five years

Recent external collaboration on country/territory level. Dive into details by clicking on the dots or