Personal profile

Education/Academic qualification

Innovation i Uddannelsespraksis Institution: Ledelses Akademiet Lillebælt Dimission: 2014 Beskrivelse: Indhold: Den nye lærerprofession: Fag, studerende, underviser. Innovation og underviserens multiple roller. Muligheder og udfordringer i tværprofessionelt/fagligt samarbejde. Arbejde i team: En strategisk innovations- og udviklingsdimension på fag, modul, uddannelse. Studieprojektet, roller, læringsmål og studieaktivitetsmodellen. samarbejdet med projektet partnere: Videndeling og udvikling af relationer, udvikle, afvikle og evaluere et studieprojekt.

Award Date: 31 Aug 2014

Industriens uddannelser Institution: EAL Dimission: 2014 Beskrivelse: Deltage i udviklingsarbejde vedr. at sikre at vores uddannelser er fremtidssikret i forhold til SMV virksomheder frem mod år 2018

Award Date: 31 Aug 2014

Ledelse og organisation 2: Organisation, styring og strategi Institution: Ledelses Akademiet Lillebælt Dimission: 2012 Beskrivelse: Formål: Formålet er at skærpe de studerendes opmærksomhed omkring og forståelse af de interne og eksterne organisatoriske relationers betydning for og sammenhæng med vilkår for strategisk ledelse og styring i egen organisation.

1 Aug 201230 Nov 2012

Award Date: 30 Nov 2012

Ledelse og organisation 1. Organisation og processer Institution: Ledelses Akademiet Lillebælt Dimission: 2012 Beskrivelse: Formål: Formålet er at skærpe de studerendes opmærksomhed omkring og forståelse af interne og eksterne organisatoriske relationers betydning for og sammenhæng med ledelsesmæssige og organisatoriske tiltag i egen organisation.

1 Jan 201230 Jun 2012

Award Date: 30 Jun 2012

Kursus i overordnet ledelse. Institution: Bøgehøj Dimission: 1993

Award Date: 31 Aug 1993

Den Effektive Ledergruppe. Institution: Bøgehøj Dimission: 1992

Award Date: 31 Aug 1992

AKTI kurser: Diskussions- og mødeteknik / Talerteknik / Forhandlingsteknik. Institution: Akademiet for Kommunikation Dimission: 1986

Award Date: 31 Aug 1986

AKTI kurser: Diskussions- og mødeteknik / Talerteknik / Forhandlingsteknik. Institution: Akademiet for Kommunikation Dimission: 1986

Award Date: 31 Aug 1986

Produktions Ingeniør Institution: Odense Teknikum Dimission: 1982

1 Aug 197930 Jun 1982

Award Date: 30 Jun 1982

• Faglært værktøjsmager. Institution: Tommerup Værktøj Dimission: 1978 Beskrivelse: Speciale i snit og stanse værktøjer. Erfaring med sprøjtestøbe og plastværktøj

1 Aug 19741 Jan 1978

Award Date: 1 Jan 1978

Lektor inden for erhvervsakademi- og professionsbachelorområde Institution: Erhvervs Akademiet Lillebælt Dimission: 2015 Beskrivelse: Positiv bedømmelse af lektoranmodning d. 29 oktober 2017. Primært indenfor Produktionsteknolog og Autoteknologuddannelserne efter bekendtgørelse af undervisere ved Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (BEK. nr. 990 af 28. august 2015).

1 Jan 201429 Oct 2017

Positions

Projektchef / Produktionschef Arbejdsplads: A/S JAI Start: 2007-11-01 Slut: 2013-06-30 Beskrivelse: Projektledelse: Styring af nye projekter med automatiske rense og bearbejdningsceller. Sammenlægge 2 afdelinger til 1 ny stor afdeling. Produktionsledelse. Forandrings ledelse. Planlægning af produktionen. Implementering af ProMark. Kvalitetsledelse: Udarbejde inspektions forskrifter, afholde Audit. Ansvar for vedligehold af bygninger og driftsudstyr.

1 Nov 200730 Jun 2013

Produktionschef / Logistikchef Arbejdsplads: Produktionschef / Logistikchef Start: 1997-11-01 Slut: 2007-11-01 Beskrivelse: Produktionsledelse. Grov og fin planlægning af produktion. Projektledelse: Indføre Lean i produktionen. Udarbejde og udskrive produktions grundlag. Implementering af Dantid. Forhandle og udarbejde lønaftaler. Kvalitetsledelse: Udarbejde inspektions forskrifter, afholde Audit. Ansvar for vedligehold af bygninger og driftsudstyr.

1 Nov 19971 Nov 2007

Produktionschef / Projektchef Arbejdsplads: Vejle Dampmølle Start: 1988-01-01 Slut: 1997-11-01 Beskrivelse: Projektledelse: Indkøb og opstille ny Havregrynsmølle. Etablering af nyt højlager for færdigvarer. Med focus på FIFO. Produktionsledelse. Herunder lønaftaler. Forandring ledelse. Grov og fin planlægning af produktion. Udarbejde og udskrive produktions grundlag. Ansvar for vedligehold af bygninger og driftsudstyr

1 Nov 19971 Jan 1988

Projektledelse / Afdelingschef Arbejdsplads: PLM Haustrup Plastic Start: 1982-08-01 Slut: 1988-01-01 Beskrivelse: Projektarbejde. Indkøbe og opstille fyldemaskiner ved vores emballage kunder. Afdelingsleder af vores produktionsafsnit: Pharma

1 Aug 19821 Jan 1988

Faglært værktøjsmager. Institution: Tommerup Værktøj Dimission: 1978 Beskrivelse: Speciale i snit og stanse værktøjer. Erfaring med sprøjtestøbe og plastværktøj

1 Aug 19741 Jan 1978

Keywords

  • management, organizational development and innovation