Jon Fuglsang Lind
20112018

Research activity per year

Personal profile

Presentation

Lektor indenfor pædagogisk sociologi. Min særlige interesse er børn og unges madkultur, og hvordan denne formes i samspil mellem forældre og velfærdsstatelige institutioner. Meget af mit arbejde er indenfor rammen af madsociologi. Det indebærer et stærkt kendskab til hvordan professionsfaglige, såsom pædagoger og lærerer håndterer måltidsituationer i deres praksis. Mit mål igennem min forskning og undervisning er at kvalificere den professionelles rolle og forpligtigelser i forhold til unges madkultur, måltider, krops- og sundhedsopfattelser. Som ansat ved Ernæring og sundhedsuddannelsen er jeg desuden meget optaget af at belyse social ulighed i sundhed, mulighedsrum for at arbejde med FNs bæredygtighedmål og hvordan man kan arbejde med anbefalinger om en sund og varerieret kost i en pædagogisk praksis. Jeg underviser og forsker i den forbindelse i områder som udeliv, skolehaver og bålmad.  

Som del af mit arbejde på Københavns Professioneshøjskole har jeg en meget fremtrædende rolle i den offentelig debat om børn og unges madvaner og det pægagogiske måltid. Jeg er forfatter til undervisningsmateriale, fungerer som oplægsholder og optræder ugentligt med udtalelser eller debatindlæg i relation til samfundets rolle i forhold til unges mad og sundhedsadfærd. Har blandt andet været fast tilknyttet P1 morgen, Deadline og andre tv- og radioprogrammer hvor jeg som ekspert udtaler mig om udviklingen på området. 

Research and development areas

Forsker i hvordan daginstitutioner og skoler påvirker børn og unges identitetsdannelse i forhold til mad og sundhed. Har de seneste år beskæftiget mig indgående med børns og unges madkultur, det pædagogiske måltid og begrebet maddannelse. 

Work areas

Primære arbejdsområder:

Underviser i områder indenfor sociologi, pædagogik og læring. Har i 8 år været teamkoordiator for uddannelsens første studieår, det såkaldte basisår. Er meget optaget af studiestart og skabelsen af en stærk professionsfaglig identitet. Derudover ansvarlig for faget Udeliv og pædagogik. 

Vejleder indenfor mad og måltidssociologi, pædagogik og læring, unges måltidsvaner, mad og sundhedspædagogik.Øvrige arbejdsområder:

Udover min rolle som fremtrædende debattør indenfor madkultur, pædagogik og læring, kostanbefalinger og forebyggelsespolitik, er jeg aktiv i en række ministerielle styre- og ekspertgrupper. 

- Anbefalinger om rammer om det gode måltid i skolen. (2020), Bæredygtig mad og sundhed, ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

-Klimaministeriets ekspertpanel, medlem af Adfærdseksperterpanelet ved Klimaministeriet, med fokus på børn og unges klimaadfærd. (2020) ved Energi-, Forsynings og klimaministeriets departement

-Bestyrelsesmedlem og næstformand i Dansk selskab for mad og læring, Rådet for sund mad. 

-Rammer for bedre måltider i skolen (2016) Fødevarestyrelsen 

- Censor pædagoguddannelsen, specialisering skole- og fritidspædagogik (2016- 

- Censor Pædagoguddannelsen Specialiering Dagtilbud. (2016-

 - Censor Københavns Universitet. Kandidatuddannelse i Integrated food studies

Education/Academic qualification

Kandidat , University of Copenhagen

Award Date: 1 Jan 2009

Bachelor , University of Copenhagen

Award Date: 1 Jan 2006

Bachelor, Roskilde University

Award Date: 1 Jan 2004

Student, Borupgaard Gymnasium

Award Date: 1 Jan 1999

High School eksamen, Kansas

Award Date: 1 Jan 1996

Positions

Studievejleder/fuldmægtig, University of Copenhagen

2009 → …

Fuldmægtig (vikariat), University of Copenhagen

2009 → …

Underviser, UVM's vejlederuddannelse, University of Southern Denmark

2008 → …

Projektansættelse /Fuglsang Rådgivning, Danmarks Radio

2007 → …

Københavns Universitet

Keywords

  • nutrition
  • learning, educational science and teaching
  • children and youth
  • IF: Impact Farm

    Villadsen, M. L. (Co-researcher), Lind, J. F. (Co-researcher), Gilbert-Jespersen, B. (Principle researcher) & Mahler, K. H. (Co-researcher)

    01/06/1801/06/21

    Project: Other