Kamilla Petschnig
20202023

Research activity per year

Personal profile

Research and development areas

Jeg er ph.d.-studerende ved Center for Sundhedsfremmeforskning på Institut for Mennesker og Teknologi, og en del af ph.d.-programmet ’Sundhed og Samfund’. I min forskning er jeg optaget sammenhæng i sundhedsvæsenet som det overordnede tema. Jeg er særligt optaget af udfordringer for sygeplejersker og sygeplejestuderende, og hvordan de kan være med til at skabe denne sammenhæng.

I mit ph.d.-projekt undersøger jeg, hvad der sker i den kliniske praksis, når sygeplejestuderende i deres praktikforløb er en del af patientforløb, der går på tværs af sektorgrænsen mellem hospital og kommune. Jeg er nysgerrig på, om det er muligt at øge sammenhæng i sundhedsvæsenet ved at styrke sygeplejerskers kompetencer til at navigere i det tværsektorielle felt og endda allerede som en del af uddannelsen til sygeplejerske.

Min nysgerrighed for emnet bunder i, at jeg altid har været optaget af, hvordan vi uddanner sygeplejersker i Danmark, og hvordan denne faggruppe kan støtte op om sammenhæng i sundhedsvæsenet. Jeg har en baggrund som sygeplejerske og som underviser af sygeplejestuderende i både klinisk praksis og på professionshøjskole.

Jeg benytter mig af institutionel etnografi i min undersøgelse. Det indebærer, at jeg blandt andet bruger tekster som empiri og udfører etnografisk feltarbejde, hvor jeg følger de studerende i deres praktik på deres 6. og afsluttende kliniske semester på uddannelsen. I 2020 udarbejdede jeg et pilotprojekt som forløber for ph.d.-projektet, der forløber over årene 2021-2024.

Ph.d.-projektet er et samfinansieret projekt mellem Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Absalon og Region Sjælland.