No photo of Karen Maybom

Karen Maybom

Kandidat i socialt arbejde

20202023

Research activity per year

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Research and development areas

Jeg er ansat som adjunkt på VIA university College og har været det siden maj 2016. Jeg underviser primært på Børn og Ungemodulerne og på det tværfaglige modul. Dette stemmer godt overens med mine interesser, da jeg brænder for de områder.

 Jeg har gennem en årrække arbejdet som socialrådgiver med udsatte Børn og Unge og har oparbejdet en stor viden om området. Dette har haft betydning for min forskningsmæssige interesse. Jeg har i mit studie på kandidaten forsket i inddragelse af både forældre og Unge. Specialet handlede om inddragelse af Unge i egen sag. Det er et emne der optager mig en del, da det fortsat fremgår at praksis ikke er gode nok til at inddrage forældre og børn og unge.

Research and development areas

Forskningsmæssigt er jeg tilknyttet et projekt, hvor vi arbejder på en artikel om den inddragende metode "Børnemindmapping". Formålet med projektet er at få udgivet en artikel om metoden, som er en inddragende metode i forhold til samtaler med børn og unge i udsatte positioner.

Samtidig er jeg tilknyttet et projekt "Styrket inddragelse af børn med psykiske funktionsnedsættelser". 

Projektets formål er at udvikle undervisningsmateriale til Diplom- og Masteruddannelserne på børne- og unge området, som styrker de studerendes kompetencer til at inddrage børn med psykiske funktionsnedsættelser i sagsbehandlingen. Dette med fokus på at kvalificere de studerendes viden og handlemuligheder når de i deres praksis skal vurdere, om barnet skal inddrages, hvordan og med hvilken hensigt.

 

Projektet bidrager med specifik viden inden for et komplekst og underbelyst felt, der forventes at udfordre både underviseres og studerendes tænke- og handlemåder i forhold til, hvad børn med psykiske funktionsnedsættelser kan og skal bidrage med i sagsbehandlingen. Med målrettet materiale, der retter sig både mod en underviserpraksis og en socialfaglig praksis, er det projektets ambition at understøtte de studerendes kompetencer til at omsætte den nye viden, der produceres i projektet, til deres egen socialfaglige praksis.

Projektet vil konkret udvikle undervisningsmateriale, der kvalificerer de studerendes viden og handlekompetencer i forhold til inddragelse af børnenes perspektiver.

Education/Academic qualification

Socialrådgiver

19871990

Award Date: 30 Jun 1990

Kandidat i socialt arbejde

20142016

Diplom i børn og Unge

20082010

Supervisor

20002002

Positions

Horsens kommune Børn og Unge

20072016

Supervisor

20022007

Tørring/Uldum Børn og Unge, Leder

19992001

Familieplejekonsulent Horsens Kommune

19981999

Underviser på BOMI Horsens

19951997

Kolding Kommune, Børn og Unge

19901995