Keld Lynge Thomsen

Keld Lynge Thomsen

20172017

Research activity per year

Personal profile

Presentation

At have det godt med idræt og ikke kun af idræt, er for mig en vigtig pointe i forbindelse med min sundhedsundervisning og sundhedsprojekter. Jeg bliver motiveret af at motivere andre formidlere, når bevægelsesaktiviteter er i spil.

Work areas

Undervisning i sundhed og idræt, bevægelsesfag

Research and development areas

  

C  U  R  R  I C  U  L  U  M     V  I  T  A  E

 Profil                                           

Mine spidskompetencer ligger indenfor:                                                                

  • Idrætspædagogik

  • Sundhedspædagogik

  • idrætsinstruktion 

ERHVERS-/PROJEKTERFARING

Feb. 2018                             Lektor på UC SYD, Campus Aabenraa 

Juli 2014                               Adjunkt på UC SYD, Campus Aabenraa 

Jan.2014 – juli 2014               Sundhedskonsulent i Fredericia Kommune. 

Hjælper Fredericia Kommune med at igangsætte udviklingsopgaver, der er nedskrevet i Kommunens sundhedsstrategi. 

Aug. 2009 - 2013                   Underviser og udvikler af Vejen Kommunes Legepatruljekurser.

                                                                                   http://www.legepatruljen.dk/Leg/Default.aspx?Page=3940 

Udvalgte opgaver                  Erfaring med afvikling af kurser med lege og andre aktiviteter              for flere end 120 deltagere samt coaching af deltagernes lederevner.                                            Elever og lærere har givet positiv respons. Eleverne blev motiveret til fysisk aktivitet og bevægelsesglæden var synlig. 

April 2009 – dec. 2011           Projektkoordinator, Vejen Kommune, Sundhed og Familie afdelingen. 

Som nøgleperson skulle jeg koordinere projektet ”Du bestemmer – vægten indeni”. Et tilbud for overvægtige børn og unge indeholdt kost, motion, samtaler

http://www.akf.dk/udgivelser/2012/5070_du_bestemmer_vaegten_vejen_kommune/# 

Udvalgte opgaver                  Erfaring som kursusleder på instruktøruddannelsen i ”Du bestemmer”-metoden, opsøgende arbejde på kommunens skoler, økonomisk styring, projektforankring, sikring af midtvejs- og slutevaluering.

                          

Aug. 2007 - dec. 2013           Ressourcelærer for ”Projekt Sundhedsaktiv Skole” v. Rødding Skole

Udvalgte opgaver                  Nøgleperson med særlige ressourcer indenfor sundhedsfremme på skolen, særligt i forhold til sundhedsundervisningen og skolens miljø og rammer inkl. SFO. Inspirator for kolleger i forhold til emner og metoder i undervisningen, formulering af skolens sundhedspolitik, koordinering af arbejde mellem faggrupper i forbindelse med Faghæfte 21 m.m. 

2003 - 2006                          Idrætsunderviser i Rødding Ungdomsskole 

Erfaring med at undervise foreningsuvante unge i ”Sjov motion” og overvægtige unge i ”Fatburning” 

1994 - 2013                         Idrætslærer på Rødding Skole 

                                           Underviser i idræt, svømning og friluftsliv 

Udvalgte opgaver                  Livredder i Rødding svømmehal.

Bestået den årlige Erhvervslivredderprøve igennem 14 år indeholdt førstehjælp, livredning, selvredning m.m. Har et godt kendskab prøvens forløb og udvikling samt kompetence dertil. 

Nøgleperson for 10.klasses idrætslinje. Planlægning og afvikling af skolens idrætsdage. Planlægning og afvikling af linjens ski – og friluftsture.

Erfaring med praktisk og teoretisk idrætsundervisning.                                           

Tovholder i gennemførelse og evaluering af screeningsprojekt af elevernes fysiske tilstand (ca. 550 elever). Erfaring med kortlægning af en sundhedsmæssig udfordring og handling derefter. 

Initiativtager til ”Idrætslærernes Klub”, hvor idrætslærerne laver interne kurser med hver deres kompetencer. 

Medlem af skolens Sundhedsråd, hvor skolens sundhedsprofil/-politik udarbejdes. 

Vejledning af lærerpraktikanter. Erfaring med, i samarbejde med praktikanterne, at planlægge, gennemføre, evaluere undervisning, og efterfølgende vejledning. 

Planlægning og afvikling af skolens sundhedsprojekt ”Det gode liv”. 

Planlægning og afvikling af Specialklassernes OL i tidl. Sønderjyllands Amt. 

Nøgleperson i projekt om ”motion for overvægtige piger i 4.-6. klasse”.

 
1990                                     Livredder for multihandicappede 

Erfaring med livredderfunktion ved varmtvandsbassin i Ribe, hvor handicaphjælperne lavede vandaktiviteter med deltagerne 

UDDANNELSE 

2013 - 2017                          Cand. Scient. Idræt og Sundhed v. SDU Odense

Har afsluttet fagene - RUM, hvilket indeholder relevansen og vigtigheden af, hvordan de fysiske rammer indvirker på menneskets sundhed samt fagene Tilpasset Idræt og Bevælgelse (TIB) og Idræt og Civilsamfund 

2006 – 2008                          Master i Velfærd og Idræt v. Institut for Idræt, Københavns Universitet

Specialetitel: ”Unge frivillige i idrætsforeninger”. En komparativ analyse af hvordan DIF og DGI, med deres samarbejdspartnere, rekrutterer og fastholder unge frivillige i idrætsforeninger. Projektets gennemførelse gav erfaringer med tilrettelæggelse, undersøgelse og formidling af større akademisk projekt.  

1990 - 1994                          Lærereksamen fra Ribe Statsseminarium.

                                            Linjefag i idræt og billedkunst. 

Pædagogisk Speciale:” Lærer – Tag dig selv alvorligt”. Undersøgelse af om teori og praksis hænger sammen i forhold lærerprofessionalisme og den nye folkeskolelov.

 

KURSER

2010-2012                            Tennistrænerkursus 1 – 4

                                            Kurset giver kompetence til at fungere som træner i egen klu

2011                                     Skoleudvikling v. UC Lillebælt

Formålet med kurset er at videreudvikle skolens inklusionskultur, med særlig fokus på inklusionsopgavens form og indhold, teamsamarbejdet og faglig læsning. 

2007- 2009                                   ”Projekt Sundhedsaktiv Skole” i Vejen Kommune

Kurset giver kompetence til at være nøgleperson indenfor sundhedspædagogik. Der opkvalificeres ved jævnlige netværksmøder.

                                       

1999                                     Kursus i havkajak

Indhold er bl.a. manøvrering, balance, kammeratredning, turplanlægning, turledelse.

1996                                     Kursus i minitrampolin.

Et suppleringskursus på Ribe Seminarium der giver kompetence til at anvende redskabet til springgymnastik og genoptræning i folkeskolen.

1995-1996                             Kursus i træklatring

Indhold er bl.a. sikring med diverse udstyr, opsætning og brug af rebbaner, kammeratredning.

1994                                     Voksenpædagogisk kursus

Undervisningen omfatter bl.a. voksnes livsvilkår og erfaringsbaggrund og disse forholds indflydelse på undervisningen, den historiske og samfunds- og idemæssige baggrund for undervisning af voksne.                             

1992-1993                             Gymnastikkursus 1 – 2

Kurset giver kompetence til at være instruktør i springgymnastik for børn og unge.

 

FORENINGSARBEJDE 

2013 - 2015                         Bestyrelsesmedlem i Ribe Tennis Klub

2010 - 2015                         Tennistræner for børn og unge på 8 – 14 år i Ribe Tennis Klub

2009 - 2010                         Instruktør i skitursforberedelse  i Øster Lindet, Vejen Kommune

Min opgave var at instruere og træne børn, unge og voksne til forestående skiture. Jeg gjorde mig erfaringer med at skabe aktiviteter, der passede til den store aldersspredning, så alle fik et positivt udbytte af forløbene. 

2008                                     Klatreinstruktør for voksne på Rødding Højskole

1997                                     Gymnastikinstruktør for unge i Rødding Gymnastikforening.

Vejleder for gymnastikinstruktører i tidl. Rødding Kommune

1991 – 1996                          Gymnastikinstruktør for børn og unge i Ribe Nørremark   Gymnastikforening 

 

Education/Academic qualification

Kandidat, University of Southern Denmark

Award Date: 1 Jan 2015

Master , University of Copenhagen

Award Date: 29 Jan 2009

Folkeskolelærer, Ribe Statsseminarium

Award Date: 1 Jan 1994

Positions

adjunkt, University College South Denmark

1 Aug 2014 → …

Sundhedskonsulent, Fredericia Kommune

1 Jan 201331 Jul 2013

Projektkoordinator, Vejen Kommune

1 Apr 200931 Dec 2011