Personal profile

Presentation

Vurdering, analyse, design og anvendelse af it, teknologi og medier indenfor mental sundhed, inklusion, specialpædagogik, neurologi, rehabilitering, velfærds- og omsorgsteknologi. Vurdering, analyse, design og anvendelse af it, teknologi og medier til undervisning og læring. Forskningsbaseret teori og praksis for området. Forsknings- og videnopfattelser, og udvikling I disse, for området. Human Computer Interface (HCI), Human Factors (HF), Human actors, socio-teknik, kritisk design, æstetisk design. Videnskabelige, videnskabsteoretiske, undersøgelses- og forskningsmæssige overvejelser om, hvordan man forsker og undersøger verden, som følger at ønsket om at få viden om hvorvidt teorier og metoder til design og anvendelse indenfor området har praktisk effekt hos slutbrugeren i den verden de lever i, og ikke blot siger noget om effekter under kliniske betingelser eller laboratorieforhold.

Education/Academic qualification

Master i IT, Aarhus University

Award Date: 1 Jan 2012

Voksenunderviseruddannelsen

Award Date: 1 Jan 2000

HD 1.st del, Silkeborg Handelsskole

Award Date: 1 Jan 1991

Civilingeniør (cand. polyt.), Technical University of Denmark

Award Date: 1 Jan 1987

Keywords

 • aesthetics and didactics
 • learning resources
 • special needs education
 • digital media
 • media and media theory
 • welfare technology
 • scientific courses
 • virtual learning
 • theory-practice
 • it
 • research
 • e-learning
 • learning
 • web and mobile platforms
 • engineering science
 • programming
 • philosophy of science
 • web 2.0
 • method
 • interactive design
 • didactics
 • health technology
 • learning processes