Kirsten Kamstrup

Kirsten Kamstrup

Master i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik

Personal profile

Work areas

Kirsten Kamstrup er optaget af udvikling af dagtilbudsområdet til gavn for børns læring, trivsel og udvikling med fokus på kvalitet i det pædagogiske arbejde, børns literacykompetencer , etablering af læringsmiljøer , forældresamarbejde samt overgange i børns liv med fokus på det tværprofessionelle samarbejde.

Desuden er tilrettelæggelse og afvikling af kurser og efteruddannelsesinitiativer i samarbejde med kommuner og institutioner med fokus på at styrke og udvikle undervisning, læring, pædagogik, didaktisk teori og metode for ledere og det pædagogiske personale i dagtilbud og skoler en del af interesse- og arbejdsfeltet.


Competences

Linguistic competences:
Language: Danish
Level: Native speaker

Organisational unit competences:
Project management: Some experience
Networking: Several years of experience
Administration: Some experience

Education/Academic qualification

Master, ”Børns indkulturering til og udvikling af symbolsprog via family literacy”, The Danish University of Education

20122015

Award Date: 1 Jun 2015

Lærer, Linjefag i dansk, håndarbejde og specialundervisning, Aalborg Seminarium

19801984

Award Date: 1 Jun 1984

Other, Speciallæreruddannelsen - Danmarks Lærerhøjskole; Elever med svære læse-stave vanskeligheder

… → 1998

Other, Speciallæreruddannelsen - Danmarks Lærerhøjskole; Elever med sprog- og talevanskeligheder

… → 1997

Positions

Freelance læsekonsulent

20052016

Talepædagog, indskolings- og læsekonsulent ved PPR i Hedensted Kommune

19972007

Lærer ved Stjernevejskolen i Hedensted Kommune

19951998

Lærer ved Daugård Skole i Hedensted Kommune

19851995

Lærer ved Raklev Skole Kalundborg Kommune

19841985

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • schools, courses and institutions
  • children and youth
  • education, professions and jobs

Collaborations and top research areas from the last five years

Recent external collaboration on country/territory level. Dive into details by clicking on the dots or