Kirstine Bang Kruse Kristensen

Kirstine Bang Kruse Kristensen

Cand.pæd.pæd.psyk.

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Presentation

Adjunkt ved UCN act2learn Pædagogik og Læring

Cand.pæd.pæd.psyk. og pædagog

Tidligere inklusionsvejleder i grundskolen

Work areas

In- og eksklusionsprocesser i skole og dagtilbud. Er særligt optaget af børns deltagelsesmuligheder i børnefællesskaber. Herunder betingelsers betydning for børns muligheder for deltagelse i bl.a. undervisning og andre sociale sammenhænge. 

Derudover er jeg optaget af det tværprofessionelle (og tværsektorielle) samarbejde mellem skole, PPR, psykiatri o.a. i forhold til at skabe gode betingelser for børns deltagelse i skolen. 

Underviser i pædagogik, psykologi, læring og vejledning på den pædagogiske efter- og videreuddannelse (diplomuddannelse).

Education/Academic qualification

Pædagogisk psykologi, Cand.pæd.pæd.psyk, The Danish University of Education

1 Sept 20129 Nov 2015

Award Date: 9 Nov 2015

Pædagog, Bachelor, University College of Nothern Denmark

1 Aug 200619 Jan 2010

Award Date: 19 Jan 2010

Positions

Inklusionsvejleder og koordinator for specialindsatser

1 Oct 201631 May 2023

Projektansættelse pædagogisk konsulent, Dafolo

1 Aug 201630 Sept 2016

Ekstern underviser pædagogudddannelsen og pædagogisk assistentuddannelsen, VIA University College

1 May 20161 Sept 2016

Pædagog i dagtilbud

1 Jul 201031 Aug 2012

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • action competence
  • community of practice
  • educational science
  • skill development
  • children and youth
  • inclusion
  • public school