No photo of Klaus Mygind
20152021

Research activity per year

Personal profile

Presentation

Jeg arbejder med skoleledelse primært indenfor folkeskoleområdet. Eks. ledelsesudvikling, tillidsbaseret ledelse, forandringsledelse, skoleevaluering.

Jeg arbejder med udviklingsopgaver i kommuner, forvaltninger og på enkelte skoler.

Jeg er optaget af, hvordan skoleledelser  og medarbejdere kan bruge data om elevernes læring til at fremme elevernes læring og trivsel. Jeg er optageet af, hvordan man skalber den åbne skole og forbedrer overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelserne.
Jeg er  optaget af, hvordan de forskellige niveauer i kommunerne spiller sammen fra politiker og eleven og forældrene i skolen.
Endelig har jeg ambition om udvikle arbejdspladser f.eks. skoler, hvor demokratisk tankegang, borgerinddragelse, medarbejderinvolvering og effektiv ledelse går hånd i hånd.

 

Jeg har 20 års erfaring som skoleleder. Har gennemført sammenlægninger af skoler og startet nye. Har stor erfaring med og viden om integrationsproblemstillinger i folkeskolen og om arbejdet med socialt udsatte børn og deres familier. Jeg  har abejdet med implementering af værdibaseret ledelse og udviklet  kvalitetskoncepter i Københavns kommen som helhed..


Education/Academic qualification

Master Public Administration - MPA, Copenhagen Business School

Award Date: 1 Jan 2007

Positions

Konsulent i Skole- og Ungdomsvejledningen, BUF København

1 Mar 201214 Feb 2014

Skoleleder, Blågård Skole. Hellig Kors Skole og Sortedamskolen, BUF København

1 Aug 199228 Feb 2012

Keywords

  • integration
  • management