Personal profile

Presentation

Jeg er uddannet Arkitekt på Arkitektskolen i Aarhus i 2003, og har ca. 10 års erfaring som skitserings- og projekteringsarkitekt, herunder 1½ års tegnestueerfaring fra Kina. I dag underviser jeg på bygningskonstruktøruddannelsen.

Det interesserer mig, at udvikle og fremme de bedste betingelser for læring hos de studerende, med viden om at de sociale og fysiske rammer, i vores uddannelsesmiljøer og læringsrum er med til at fremme eller hæmme en bestemt adfærd i læringsmiljøet (Sylvest, 2009).

Mine reflektioner går på nogle af de didaktiske og pædagogiske udfordringer, som vi undervisere håndterer i dagligdagen, og det interesserer mig, at undersøge hvilke pædagogiske metoder der kan anvendes til at håndtere disse udfordringer. I den forbindelse har "iagttagelse af læring" (Luhnmann) været et emne jeg har haft fokus på, hvor jeg gennem bl.a. observationer, dialog i vejledniingen, samt udvikling af "tavlemetodikker" til de studerendes vidensdelingsprocesser, har fået indblik i læringsprocesser, og således mulighed for at kunne analysere og handle.

 

 

 

Work areas

Underviser og vejleder i fagene:

HUS - konstruktionsfaget der dækker over arkitektur og design, materialelære og konstruktioner og brand.

REVIT - BIM program, modeleringsprogram. 

Almen - Kommunikation, Studieteknik, Samarbejde, Innovation og videnskabsteori.

Hovedvejleder for 8 firemandsgrupper på 1.sem.

Teamkoordinator.

 

Education/Academic qualification

Arkitekt MAA, Arkitektskolen Aarhus

Aug 1998Jun 2003

Award Date: 17 Jun 2003

Garuda FokusProfil. Kursus, Certificeret

Jun 2020

Diploma degree in pedagogy, Cooperative Learning,

… → 2015

Diploma degree in pedagogy, Teoretisk Pædagogisk Grundkursus, VIA Erhverv

… → 2015

Projektstyring, Efteruddannelse, Århus Købmandsskole

… → 2009

Arkitekter i Byggeindustrien, Arkitektskolens Efteruddannelse, Arkitektskolen Aarhus

… → 2004

Arkitekturens Praksis, Arkitektskolens efteruddannelse, Arkitektskolen Aarhus

… → 2003

Positions

Faglig Pædagogisk Koordinator - faggruppen KOM

May 2020 → …

Adjunkt, Aarhus Tech

Aug 2014Dec 2016

REVIT tegner, NTI CADcenter

2014

Skitseringsarkitekt, Arkitektfirmaet Kjaer & Richter

Jan 2012Oct 2012

Sagsarkitekt, SKALA Arkitekter

Feb 2010Aug 2011

Skitseringsarkitekt, Arkitektfirmaet Kjaer & Richter

Jan 2008Feb 2010

Skitseringsarkitekt, WWCOT, Shanghai, Kina

May 2007Nov 2007

Skitseringsarkitekt, A&S International, Beijing, Kina

May 2006May 2007