Lamia Mohamad Saad

Lamia Mohamad Saad

Lektor, Cand. Pharm., Adjunkt, Cand. Pharm

20152020

Research activity per year

Personal profile

Presentation

Jeg underviser i det kemiske fagområde (såsom syre/base kemi, kemiske ligevægte, analytisk kemi og chromatografi), i statisk (såsom f-test, t-test parrede sammenligninger og Outlayer test), i kvalificering og validering af analysemetoder, i kemiteknologi og fødevarer samt i lægemiddellære. På professionsbacheloruddannelsen i laboratorieteknologi har jeg undervist i statistisk forsøgsplanlægning (lineær regression og variansanalyse) samt i specialfaglig matematik og fysisk kemi (bl.a. i termodynamik og reaktionskinetik). 

Jeg stræber efter at min undervisning er praksisrelateret, forsknings- og udviklingsorienteret, samt at inddrage international forskning og udviklingstendenser.

 

Education/Academic qualification

Adjunktforløb

Award Date: 1 Jan 2014

Workshop i studiefaglige samtaler afholdt i forbindelse med Projekt Frafald

Award Date: 1 Jan 2012

Award Date: 8 Aug 2010

Kursus i Projektstyring, Niels Brock

Award Date: 1 Jan 2010

Cand.pharm. , University of Copenhagen

Award Date: 1 Aug 2009

Deltagelse i SUNDTEK 2015/2014 samt deltagelse i Frankly Juice., Metropol EVU

… → 2015

Positions

Adjunkt, Laborantuddannelsen

Aug 2010 → …