Linda Kunz Sørensen

Linda Kunz Sørensen

Lektor ved pædagoguddannelsen, UCN. Folkeskolelærer og Kandidat i Pædagogisk Psykologi DPU

20212022

Research activity per year

Personal profile

Presentation

Uddannelse

2012 Kandidat Pædagogisk Psykologi, DPU Århus

2007 Folkeskolelærer, Vordingborg Seminarium

 

Erfaringsbaggrund

2023 Lektor ved pædagoguddannelsen, UCN

2016 Lektor ved Neuropædagogisk Kompetencecenter, UCN

2012 Adjunkt ved Neuropædagogisk Kompetencecenter, UCN

2010-2012 Lærer Stolpedalsskolen, Aalborg

2007-2010 Underviser Guldborgsund Ungdomsskole

2006-2010 Underviser CISV Danmark

2003-2010 Lærer Sundskolen, Nykøbing Falster

 

Efteruddannelse og kurser

2018 Mindfulness mentor, Pædagogisk mindfulness instruktør v/ Mindway Mindfulness

2017 Børneyogalærer udd. v/ Lille Yogahus, København

2016 Proceskonsulent udd. v/ Thøger Riis og Andreas Dahl, Agora

2016 "How to change your brain" v/ Richard Davidson

2013 Circle of Security International udd. - Early Intervention Program for Parents & Children v/ Glen Cooper

2013 Theraplay udd. v/ Susan Hart

2013 Lowarousal og børn med ASF v/ Bo Hejlskov Elvén

2012 Neuroaffektiv udviklingspsykologi udd. v/ Susan Hart

2009 "Classroom Management & SEAL”, v/ UCSJ

2008 ”Experiential Learning and Learningstyles”, udd. v/ CISV International, Madrid

Work areas

Arbejdsområder

UCN Pædagogudd. Grundfaglighed, skole- fritidsspecialiseringen og valgfag i Leg, samt Natur & Udeliv  

Forskningsprojektet ”Den mangfoldige skole” 2022-2025

UCNs efter- og videreuddannelse i neuropædagogik

Diplomuddannelsen Neuropsykologi og Neuropædagogik, Act2Learn/UCN

Specialpædagogisk basisuddannelse, Act2Learn/UCN

Kursus "Yoga og Mindfulness i et neuropædagogisk perspektiv" og "Leg og barnets følelsesmæssige udvikling”

Adjunktvejleder v/ UCN lektorkorps

Temaaftener, pædagogiske dage og supervision mhp. implementering af neuropædagogik i praksis

Forskningsprojektet "Det udvidede kognitionsbegreb - implikationer i en skolekontekst" 2016-2019

Education/Academic qualification

Cand.pæd.pæd.psyk, The Danish University of Education

Aug 2010Sept 2012

Award Date: 17 Sept 2012

Vordingborg Kommune

Aug 2003Jun 2007

Award Date: 11 Jun 2007

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • research designs, theory and method
  • schools, courses and institutions
  • children and youth