Line Lund Eriksen

Line Lund Eriksen

Sygeplejerske og cand.scient.san

  • Tagensvej 86

    2200 København N

    Denmark

20162023

Research activity per year

Personal profile

Presentation

Jeg er ansat som adjunkt på Sygeplejerskeuddannelsen, hvor min undervisningsprofil blandt andet rummer sygepleje, kvalitative og kvantitative forskningstilgange og kvalitet i professionspraksis. 

Jeg har en stor interesse i den sygeplejefaglige professionsforskning, med et særligt blik for udsatte og sårbare patient/borgergrupper. 

Teaching

Underviser i forsknings- og metodefag, herunder: 

Kvalitative- og kvantitative forskningstilgange, videnskabsteori, forskningsetik, kritisk artikellæsning og journal club.

Underviser i sygeplejefag, herunder: 

Samarbejde med patienten/borgeren med kronisk sygdom, søvn og hvile, rehabilitering, palliation, klinisk beslutningstagen og KOL, sygepleje til den ældre patient/borger, sygepleje til den døende patient/borger, neurologisk sygepleje og mental sundhed.

Underviser i valgfrie elementer, herunder: 

'Rusmidler og afhængighed', 'Innovation i praksis' og 'Kvalitetsvurdering og udvikling af professionspraksis'.

Underviser på tværprofessionelt forløb, herunder: 

'Innovation på tværs'. 

Simulationsunderviser i sygeplejefag, herunder: 

Neurologisk sygeplejesimulation og Old Age simulation. 

Work areas

Bachelorvejleder og -eksaminator for studerende på Sygeplejerskeuddannelsen.

SPS-vejleder for studerende på Sygeplejerskeuddannelsen.

Undervisertilknytning til kliniske undervisningssteder for studerende på Sygeplejerskeuddannelsen på følgende afdelinger: 

    Afdeling for Hjerne- og Nervekirurgi, Rigshospitalet Glostrup

    Afdeling for Rygmarvsskader, Rigshospitalet Glostrup

    Afdeling for Knogle- og Ledkirurgi, Herlev Hospital

 

Education/Academic qualification

Cand.scient.san, Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, University of Southern Denmark

20142016

Klinisk Vejleder, Københavns Professionshøjskole - Videreuddannelse

2013

Sygeplejerske, University College Sjælland - Campus Roskilde

20072011

Positions

Forskningssygeplejerske, Kennedy Center

20182019

Studentermedhjælper og specialestuderende, VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

20152016

Sygeplejerske og Klinisk Vejleder, Neurologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Roskilde

20112014

Sygeplejerske, Nordsjællands Hospital

2011