Personal profile

Presentation

Mit arbejde med dansk som andetsprog er mangeårigt, og mit fokus har senest været på udvikling af god pædagogisk praksis med udgangspunkt i et funktionelt sprogsyn og et kommunikativt tilegnelsessyn. Jeg er optaget af translanguaging og det uudnyttede potentiale, der kan ligge i udnyttelsen af de flersprogedes fulde sproglige repertoire.

 

Competences

Linguistic competences:
Danish, native speaker
English, fluent

Organisational unit competences:
Project management: Several years of experience
Networking: Several years of experience
Fundraising: Some experience
Administration: Several years of experience
Management: Professional

Work areas

Lektor og pædagogisk konsulent inden for området dansk som andetsprog og sproglig udvikling.

Jeg underviser blandt andet på PD-modulerne andetsprogspædagogik, flersprogethed og andetsprogstilegnelse, intersprogsanalyse og sproglig udvikling og DSA-vejledning. Derudover holder jeg kurser og oplæg om dansk som andetsprog, sproglig udvikling, sprogbaseret undervisning og den sproglige dimension i alle fag. Dertil kommer en del særligt tilrettelagte oplæg om sprogbaseret aktivitet og et godt sprogmiljø for SFO-pædagoger.

Jeg er desuden involveret i forskning og udvikling i programmet Sprog og Literacy.

Som en del af både min forskning og de særligt tilrettelagte kurser, jeg afholder på skoler og uddannelsesinstitutioner, bruger jeg undervisningsobservation og efterfølgende sparring. Dette giver mig en løbende opdateret viden om praksis, som jeg kan bruge både i min forskning og i min undervisning.

 

Education/Academic qualification

Humanistisk, Cand. mag., Russisk og historie

19911998

Award Date: 1 Apr 1998

Instruktør i Synlig Læring, Challenging Learning, Newcasstle

20132014

Diplomuddannelse, Ledelse, ledelse og organisation

2009

Diplomuddannelse, Ledelse, Ledelse og medarbejdere

2008

Diplomuddannelse, Ledelse, Mit personlige lederskab

2007

Dansk som andetsprog for voksne, The Danish University of Education

20002001

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • schools, courses and institutions
  • children and youth