No photo of Lisbeth Søholm Petersen

Lisbeth Søholm Petersen

Personal profile

Education/Academic qualification

Master i trivsels og ressource psykologi

Award Date: 23 Sept 2021

Diplom uddannelse, pædagogisk psykologi