Personal profile

Research and development areas

Jeg har beskæftiget mig meget med intensive læringsforløb og deres betydning og effekt i relation til folkeskolen. Der er en særlig pædagogik og didaktik forbundet med disse forløb, som jeg er meget optaget af. Det er blandt andet relationer, motivation, mestring, mindset, PERMA-teori og transfer. Hvad består forløbene af og kan/skal der skabes transfer til folkeskolen for at inkludere alle børn i skolens læringsfællesskab? Det taler ind i inklusionsdiskursen, hvorvidt det er en nøvendighed at eksludere en gruppe af elever for at inkludere dem på ny i skolens fællesskab.

 

Research and development areas

I 2019 starter den nye FGU-uddannelse op. Jeg har i samarbejde med STUK været med til at udvikle kompetenceudviklingsforløb for de nye institutioner, som løber gennem hele 2019.

Education/Academic qualification

Uddannelsesvidenskab, Kandidat, University of Southern Denmark

Award Date: 1 Aug 2016

Lærer, Professionsbachelor, VIA University College

Award Date: 20 Jun 2008

Collaborations and top research areas from the last five years

Recent external collaboration on country/territory level. Dive into details by clicking on the dots or