If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Research and development areas

Jeg har arbejdet bredt med voksne i sårbare og udsatte positioner. Omdrejningspunktet for mit arbejde i praksis har været borger med afhængighedsproblematikker på flere niveauer, da jeg både har været rusmiddelbehandler og faglig konsulent, hvorfor jeg kan se arbejdet fra flere perspektiv. Det drager jeg fordel af både som underviser og i min forksningspraksis. Derfor er jeg optaget af udviklingen af det sociale arbejde, hvor borgeren er i centrum og hvor udførerne af de sociale arbejde kvalificeres. Jeg har en undersøgende og nysgerrig tilgang, som hjælper til at udfordre kendt praksis. 

Education/Academic qualification

Kandidat i Socialt Arbejde

1 Sept 201018 Sept 2012

Award Date: 18 Sept 2012

Socialrådgiveruddannelsen

1 Feb 200710 Jun 2010

Award Date: 10 Jun 2010

Behandlingskoncept til borgere med rusmiddelproblematikker, Uddannet i Kognitiv adfærdsterapi og Motivationssamtalen samt nyt behandlingskoncept, Metodeprojekt/Move

1 Aug 201431 Jul 2015

Positions

Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus, VIA University College

1 Nov 2020 → …

Jobcenter - Faglig konsulent på Rusmiddelområdet og veterankoordinator, Vejle Kommune

1 Aug 20152020

Center for Misbrugsbehandling, behandler, Aarhus Kommune

1 Aug 201431 Jul 2015

Modtageenhed Indre - behandler og casemanager Rusmiddelcenter, Københavns Kommune

1 Jan 201331 Jul 2014

Center for Rusmiddelforskning, praktikant og efterfølgende studentermedhjælper

1 Sept 201117 Sept 2012

Keywords

  • social work and social conditions