Lise Sandahl Matthisson

Lise Sandahl Matthisson

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Presentation

Jeg er underviser ved lærer- og pædagoguddannelsen i Jelling, hvor jeg primært underviser i Pædagogogens Grundfaglighed (PG2), på Skole/Fritidsspecialiseringen og Lærerens Grundfaglighed, LG4 Undervisning af elever i komplicerede læringssituationer. Udover det underviser og vejleder jeg i praktik og bachelor. 

Jeg er uddannet Kandidat i Generel Pædagogik fra DPU i Århus (Cand.pæd.pæd.). Som en del af studiet var jeg bl.a. i et virksomhedsprojekt ved Turbine Forlaget i Århus, hvor jeg lavede en undersøgelse for dem om brugen af fagbogen i indskolingen. 

Jeg har været lærer i 15 år. 10 år i folkeskoleregi og 5 år i den frie skoleverden, primært i overbygningen (7.-9. kl.) med dansk og engelsk som linjefag. Blev uddannet på ÅDAS i 1997-2001. 

Har en Pædagogisk Diplomuddannelse i Specialpædagogik. 

Fungerer som beskikket censor ved læreruddannelsen i Praktik, Lærerens Grundfaglighed og Bachelorprojekt. 

Fungerer som beskikket censor ved De Pædagogiske Diplomuddannelser i Praktiklærer til læreruddannelsen og Pædagogisk udviklingsarbejde. 

Er certificeret tilsynsførende ved De frie grundskoler (privatskoler, friskoler, lilleskoler mm.) 

Har et godt kendskab til bestyrelsesarbejde som forældrevalgt bestyrelsesmedlem, 9 år i børnehaveregi og 6 år i skoleregi. 

Education/Academic qualification

Kandidat i Generel Pædagogik, Cand.pæd.pæd. , Et blik ind i Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelses praksis - som aktiv medskaber og meddebattør af forskning og efteruddannelse rettet mod grundskolen - i et historisk, politisk, didaktisk og forskningsmæssigt perspektiv., The Danish University of Education

Sept 2016Sept 2018

Award Date: 1 Sept 2018