Liselotte Paaske Nielsen
19992010

Research activity per year

Personal profile

Presentation

Jeg er uddannet sygeplejerske, Cand.pæd.pæd. og Systemisk Anerkendende Coach, og hele mit arbejdsliv har koncentrerer sig om at vejlede, være støttende og undervise i, hvorledes mennesker mestrer sit liv forstået som det gode liv, det gode helbred, det gode studie og den gode professionsudøver. Min grundlæggende forståelse og måde at arbejde og motivere på, er at empowerment og inddragelse udvikler kompetencer som betydningsfulde i både professionen og livet.

Gennem 8 år har jeg fungeret som teamkoordinator i pædagoguddannelsen. Dette indebar skemalægning, koordinering af undervisning, planlægning af overskueligt studie for de studerende og et overskueligt og meningsfuldt job  for mine kolleger. Samtidig indgik jeg i "uddannelsesteam" med rektor, souschef, praktikleder og anden koordinator, hvor uddannelsesinstitutionens samlede planlægning af undervisning, studiemiljø og arbejdsmiljø blev koordineret og udviklet.

Siden 2011 har jeg fungeret som studie- og karrierevejleder.

 


Competences

Linguistic competences:
Language: Danish
Level: Native speaker
Language: English
Level: Experienced
Language: German
Level: Experienced

Organisational unit competences:
Project management: Professional
Networking: Several years of experience
Management: Several years of experience

Work areas

Primære arbejdsområder:
Central Studie- og karrierevejleder. Ansat i Center for Studie- og karrierevejledning.

Øvrige arbejdsområder:
Udvikling af studievejledningen i UCSJ.

Education/Academic qualification

1 – årig systemisk anerkendende diplom coachuddannelse , Danmarks forvaltningshøjskole

Award Date: 1 Jan 2008

Cand. Pæd. Pæd. , The Danish University of Education

Award Date: 1 Jan 2004

Diplomuddannelse , Danmarks Lærerhøjskole

Award Date: 1 Jan 1999

Erhvervspædagogisk læreruddannelse – ‚pædagogikum‘ , Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse

Award Date: 1 Jan 1997

Alternative uddannelser – zoneterapi, kinesiologi m.m. .

Award Date: 1 Jan 1987

Sygeplejerskeuddannelse., Sygeplejeskolen i Nykøbing F

Award Date: 1 Mar 1983

Positions

Studie- og karrierevejleder i Center for Studie- og karrierevejledning, University College Sjælland - Campus Roskilde

20112013

Lektor og Studievejleder, University College Sjælland - Campus Roskilde

19992011

Sygeplejelærer., Social- og Sundhedsassistentuddannelsen, SOSU Nykøbing F

19971999

Faglærer/ Underviser, Nakskov Tekniske Skole

19941997

Selvstændig

19871989

Selvstændig

19871989

Sygeplejerske, Maribo Sygehus, Holeby kommune, Rødby Kommune

Mar 1983Sept 1987

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • management, organizational development and innovation
  • retention