Personal profile

Presentation

Studiesekretær Læreruddannelsen / SU / SPS

Work areas

Primære arbejdsområder:
SU/SPS for Campus Storstrøm Praktik læreruddannelsen Fakturabehandling i IM Soft for Campus Storstrøm Censorafregninger læreruddannelsen Sekretær for censorformandkorpset - Læreruddannelsen Arbejder i Microsoft Office-pakke men derudover ligeledes med: SIS - studieadministrative system IM Soft - elekstronisk fakturasystem US2000 - SU's administrative system Navision Arbejder meget bredt i organisationen og har kontakt til mange medarbejdere i UCSJ

Øvrige arbejdsområder:
Tidligere arbejdsopgaver: Timeregistrering for undervisere, læreruddannelse Kreditor- og debitor bogholderi Kassefunktion Diverse regnskabsopgaver, afsteminger og omposteringer Kollegie administration Personaleadministration, ferie/fravær, kørselsbilag oa

Education/Academic qualification

Den erhvervsfaglige grunduddannelse (efg), Kontor-all-round, Vordingborg Handelsskole

Award Date: 1 Jan 1984