If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Competences

Project management: Several years of experience
Networking: Several years of experience
Administration: Several years of experience
Management: Several years of experience

Work areas

Primære arbejdsområder:

Undervisning: Fælles tværprofessionelt undervisningsforløb på Campus N, professionsidentitet, Biomedicin, Kommunikation og relation. Vejleder og eksaminator: Diplom og professionsbachelorprojekter. Undervisning på diplommoduler: Hygiejne i sundhedssektoren. Bioanalytisk diagnostik i patientforløb.Øvrige arbejdsområder:

Medlem af koordinatorgruppen for tælles tværprofessionelle uddannelseselementer, VIA Campus N

Medarbejder i Forskningscenter for sundhed og velfærdsteknologi, Program for sundhedsteknologi,
metodeudvikling og etik

 

Education/Academic qualification

Master i Humanistisk Sundhedsvidenskab og praksisudvikling, Aarhus University

Award Date: 1 Jan 2011

Biologi, Cand.scient, Aarhus University

Award Date: 1 Jan 1996

Other, Aarhus University

… → 28 Jun 2013

Other, Voksenunderviseruddannelsen, JCVU

… → 1996

Positions

Arbejdsmiljøkonsulent, Århus Amt

19972006