Personal profile

Education/Academic qualification

Cand.pæd.didaktik, Aarhus University

Award Date: 4 Jul 2022

BA musikvidenskab og italiensk, University of Copenhagen

Award Date: 1 Feb 2005

Efteruddannelse, Børnekorledelse, Vestjysk musikkonservatorium

Sept 2011Mar 2012

Efteruddannelse, Musikpædagogik 0-9 år, Vestjysk musikkonservatorium

Sept 2009Mar 2010