If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Presentation

Jeg har med en baggrund i pædagogisk sociologi, og gennem mine mange års erfaring som pædagog, målrettet beskæftiget mig med, hvilke forudsætninger der skal til for at skabe det gode børne- og ungdomsliv. Jeg underviser og forsker særligt i fællesskaber, udsathed, trivsel, udvikling og læring. Herunder er jeg fokuseret på børn- og ungeperspektiver, relationer, dannelse, overgange, tværprofessionalitet og det at arbejde procesorienteret. Jeg er optaget af de samfundsmæssige strukturer, der er med til at skabe afsæt for børn og unges hverdag og fremtid, dette med et internationalt udsyn for øje. Dette primært inden for det skole- og fritidspædagogiske felt.

Mit arbejde afspejler at jeg er ambitiøs, analytisk skarp, refleksiv og en tydelig formidler. Jeg arbejder ud fra en værdi om ordentlighed, som kommer til udtryk gennem min faglighed og de samarbejdsflader jeg er en del af.

 

Work areas

Adjunkt på Pædagoguddannelsen. Skole- og Fritidsspecialiseringen

Vidensmedarbejder i Forsknings- og udviklingscenter for Pædagogik og dannelse, Program for Hverdagsliv og Fritidspædagogik

Koordinator for Forberedelseskursus for Indvandrere og Flygtninge 

Proceskonsulent i Studentervæksthuset, Viborg

Research and development areas

Ungdoms- og fritidsklubber

Ungeperspektiver

Fællesskaber

Fritidspædagogik 

Børn og unges hverdagsliv

Pædagogens rolle i fritidspædagogikken

Pædagogens opgave som praktikvejleder

Dømmekraft

Metode

Analyse og analysestrategi

Teknologiforståelse

Professionsstuderendes digitale forestillingskraft og teknologiske handleevne 

 

Education/Academic qualification

Kandidat i pædagogisk sociologi , Aarhus University

Sept 2016Jul 2018

Professionsbachelor som pædagog, VIA University College

Sept 2003Jan 2008

Collaborations and top research areas from the last five years

Recent external collaboration on country/territory level. Dive into details by clicking on the dots or