No photo of Lulu Britt Nørregaard

Lulu Britt Nørregaard

Cand psyk, Students councellor, Lektor

Personal profile

Presentation

 

CV for Lulu Nørregaard

 

Uddannelse

 
Cand psyk, Københavns Universitet 1993
 

erhvervs- og professionsmæssige kompetencer

 
1979 – 1982: Ansat som medhjælper og senere i stilling som uuddannet pædagog på den integrerede institution Frydenhøj i Hvidovre
1983-84:Supervision af plejefamilier i forbindelse med overflytning fra døgninstitution
1984 – 1987: Vikararbejde i Ministeriets Vuggestue, København
1990-91:Undervisning af socialt udsatte på Kofoeds Skole, Amager
1992: Psykologisk arbejde på døgninstitution – dels i praktik og dels i vikartimer
1994-95: Psykosocial konsulent, Dansk røde kors – asylafdelingen
1995: Ansættelse på Dannerseminariet som underviser i psykologi
1998 – 1999: Pædagogisk planlægger på Jægerspris Seminarium
200? Lektorbedømt i psykologi
2008 – 2009: Praktikkoordinator på Dannerseminariet
2007: Censor-godkendt i psykologi på pædagoguddannelsen
 

kompetencer og funktioner i UCC

 

Uddannelse/kurser:Diverse kurser i seminarielærerregi: Den nye underviser; Pædagogik og modernitet, Reggio Emilia (1996 – 1999)

Studietur til Trondhjem – Den sociale højskole: It-baseret undervisning af pædagogstuderende (2002)

Konference Vejle med Daniel Stern og Michael White – Selvet og narrativen (2005)

2005 – 2015: deltagelse i diverse konferencer og kurser af relevans for pædagoguddannelsen.

2014 - : Diplomuddannelsen i uddannelses- erhvervs og karrierevejledning(DUEK)

UCCKompetencer:Undervisning af socialt udsatte på Kofoed skole: Kurser for unge mødre, kurser i almen psykologi for indsatte på udgang, hjemløse og andre brugere af Kofoed Skole (1990-1991)

Tilrettelæggelse og undervisning af personale i DRK (1994 – 1995)

Tilrettelæggelse og undervisning på pædagoguddannelsen (1995 - )

Tilrettelæggelse og undervisning på efter videreuddannelsen (2005 – 2007)Tilrettelæggelse og undervisning på UCC's tværmoduler

Tilrettelæggelse og undervisning i psykologi på skolen for psykomotorik (2010-11)

Tilrettelæggelse og undervisning i psykologi på fysioterapeutskolen (2010-11)

Tilrettelæggelse og undervisning/kurser for institutionsområdet (2005 - )

Tilrettelæggelse og undervisning på AMU-kurser (2009-2011)

Tilrettelæggelse og undervisning på SOPU-kursus – praktikvejledning (2011)

Tilrettelæggelse og undervisning på PUC-Helsingør – krop og sprog i pædagogisk arbejde (2012)

Tilrettelæggelse af og undervisning vedr. pædagogisk arbejde på målrettede kurser for amter og kommuner (2005 – 2012)

Brobygningsprojekt Progression og overgang ml. UCC Nordsjælland og VUC Hillerød og Helsingør i samarbejde med undervisere fra VUC (2010-2012)

Undervisning i psykologi på Frederiksværk Gymnasium (2011- 13)

 IT kompetenceperson i på pædagoguddannelsen Hillerød (2011-13)

Samarbejde med Borger og Sundhed: udvikling, tilrettelæggelse og afholdelse af kursusrækken ”Sundhed i socialt arbejde” ca. 15 kurser Forløbet rekvireret af Københavns kommune i forbindelse med akkrediteringsprocessen omkring bo- og aktivitetsenheder for socialt udsatte borgere og mennesker med nedsat funktionsevne (2013-14)

 

Undervisningsaktiviteter: Pædagogik/psykologi/praktik + modulerne på Basisåret på 2014-pædagoguddannelsen

Undervisning på og udvikling af Tværmoduler – Konflikthåndtering i tværprofessionelle sammenhænge

Udvikling af Profiluddannelsen i Hillerød (Pædagoguddannelse med profil i socialt arbejde) i samarbejde med medarbejdere fra socialrådgiveruddannelsen PH Metropol

Undervisning på profiluddannelsen på mono- såvel som tværfaglige forløbStudievejleder i den centrale studievejledning i Hillerød

Udvikling af studievejledningen: gruppesamtaler med studerende med særlige behov

Udvikling af det samlede studiecenter – i samarbejde med resten af den centrale tværfaglige studievejledning i UCC Hillerød

Praktik- og studielærer

BA-vejleder

Studiestøtte-lærer for studerende med funktionsnedsættelser

Tværfaglige forløb med IIS, DKK og liniefageneSpecialisering (især B&U + MSP)

 

 
Tilføj afsnitq

Education/Academic qualification

Psykologi, University of Copenhagen

Award Date: 1 Jan 1993

Keywords

 • intercultural relations
 • community
 • youth in care
 • identity
 • socially endangered children
 • children in care
 • virtual learning
 • social exclusion
 • socially endangered people
 • relations
 • motivation
 • professional identity
 • intellectually disabled
 • distance learning
 • social inclusion
 • language development
 • socially endangered youth
 • managing conflict
 • integration
 • professional bachelor programmes
 • developmental psychology