Personal profile

Presentation

Jeg er adjunkt ved administrationsbacheloruddannelsen på Campus C i Aarhus. Jeg har stor erfaring med undervisning og undervisningsudvikling og er særligt optaget at udvikle og tilrettelægge undervisning, der bidrager til de studerendes selvstændighed og dannelse. 

Siden 2022 har jeg været en del af Uddannelsescenter for Uddannelseskvalitet, Professionspolicy og Praksis, hvor mit primære fokus er at undersøge studerende på administrationsbacheloruddannelsens tilegnelse af en professionsidentitet og/eller professionel identitet. I den forbindelse er jeg meget optaget af, hvordan vi kan anvende den viden, der generes i forskningsprojektet til at udvikle administrationsbacheloruddannelsen.  

Research and development areas

Jeg er en del forskningsprojektet FremAd, der undersøger de studerende på administrationsbacheloruddannelsens forståelse af egen professionsidentitet fra studiestart til arbejdsmarked. Herunder er jeg meget optaget af de studerendes oplevelse af kohærens mellem teori og praksis og mellem underviser og studerende. 

Sideløbende med dette projekt er jeg medfacilitator af et udviklingsarbejde, der undersøger professionsforståelsen hos underviserne på uddannelsen. Formålet er at nærme os nogle fælles didaktiske principper på administrationsbacheloruddannelsen, som alle underviserne kan tage udgangspunkt i. 

Teaching

Jeg underviser fast på følgende moduler på administrationsbacheloruddannelsen: 

Modul 1: Politik og samfund

Modul 2: Administrations i politisk styrede organisationer

Modul 4: Offentlig økonomi og budgetlægning

Modul 7B: Partnerskaber og styring i international praksis

Foruden disse moduler underviser jeg også inden for vejledning, offentlig politik og offentlig forvaltning. Jeg fungerer ligeledes som både praktikvejleder og BA-vejleder. 

Education/Academic qualification

Didaktik, Pædagogikum, Teoretisk pædagogikum, Gymnasiesektoren, University of Southern Denmark

1 Aug 201430 Jun 2015

Award Date: 30 Jun 2015

Political Science, Master, Aarhus University

1 Sept 200630 Jun 2012

Award Date: 30 Jun 2012

Positions

Handelsgymnasielærer, Mercantec

1 Aug 201230 Sept 2020

Praktikant, Den danske ambassade Kenya

1 Jul 201031 Dec 2010

Keywords

 • learning, educational science and teaching
 • research designs, theory and method
 • education, professions and jobs
 • general education
 • classroom management
 • cooperation
 • sociology
 • education
 • high school level education
 • relations
 • learning styles
 • professional didactics
 • qualitative method
 • students
 • quantitative method
 • didactics