Malene Børgesen
20172019

Research activity per year

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Presentation

Jeg er ansat som adjunkt ved Professionshøjskolen Absalon, Center for Pædagogik, med base i Slagelse hvor jeg underviser på pædagoguddannelsen, både på dagtilbudsspecialiseringen og på grundfaglighedsmoduler. Jeg har bl.a. arbejdet indgående med at udvikle det nationale modul Professionsviden og Forskning på dagtilbudsområdet. Derudover deltager jeg i efter-videreuddannelsesforløb for pædagoger og pædagogiske ledere - særligt i forbindelse med national kompetenceudvikling i forbindelse med styrket læreplan - samt udfører observationsopgaver og børnemiljøvurderinger i danske dagtilbud på baggrund af en certificering som ECERS observatør. Jeg indgår også i forskellige forsknings- og udvikingsaktiviteter i Center for Pædagogik - lige nu i forbindelse med inddragelse af studernede i forskning.

Jeg er særligt optaget af den pædagoigske faglighed og hvordan den konstitueres i feltet og gennem uddannelsen. Udviklingen og forandringen af professionsnarrativet hos pædagogstuderende og praktikere giver anledning til både undervisnings- og undersøgelsesfokus.

I forbindelse med arbejdet i dagtilbud er jeg lige nu særligt optaget af legens betydning og brgrænsning, samt rammesætningen af den pædagogiske refleksion som evaluering.

Education/Academic qualification

Diplom i ledelse, University College Copenhagen

Award Date: 1 Feb 2015

Diplommodul Konsulentarbejdets metoder, UCC

Award Date: 1 Aug 2014

Award Date: 1 Feb 2009

Kandidat i generel pædagogik, The Danish University of Education

Award Date: 1 Feb 2008

Pædagog

Positions

Konsulent i professionsenheden, BUPLs forbundskontor

1 Apr 201628 Feb 2017

Souschef og inklusionstovholder i kommunalt dagtilbud

1 Feb 201531 Mar 2016

Beskikket censor ved pædagoguddannelsens censorkorps

1 Feb 2015 → …

Forskellige pædagogiske og ledelsesmæssige funktioner i kommunalt dagtilbud med særlige inklusionsopgaver

1 Aug 199931 Jan 2015

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • research designs, theory and method
  • children and youth
  • management, organizational development and innovation
  • education, professions and jobs