Personal profile

Presentation

Opgaver i Absalon

 

Grunduddannelse:

Undervisning og vejledning på LG-modulerne Almen Undervisningskompetence og Specialpædagogik.

Vejledning og eksamination i den eksterne prøve i Pædagogik og Lærerfaglighed (30 ECTS)

Vejledning og eksamination i BA-projekter

Undervisning, vejledning og eksamination i Praktik

 

Efter- og videreuddannelse: 

Vejledning og eksamination i afgangsprojekter på Den Pædagogiske Diplomuddannelse

 

Forskning og Udvikling:

Deltagelse i forskningsprogrammet Fagdidaktik og faglige fællesskaber

Projekt: Inkluderende læringsfællesskaber (2017)

Projekt: Digitale fagportaler (2022)

Projekt: Review, første år på videregående uddannelse (2022)

 

Education/Academic qualification

Ph.d., University of Southern Denmark

Award Date: 1 Nov 2022

Audiologopædi, to KAmoduler Læsning, To kandidatmoduler: Læsning, University of Copenhagen

Award Date: 1 Jun 2019

Pædagogik, University of Copenhagen

Award Date: 1 Mar 2014

Diploma degree in pedagogy, University College Capital

Award Date: 3 Jan 2011

Basic education in pedagogy, KDAS

Award Date: 1 Jul 2000