Personal profile

Research and development areas

 

Forskningsorlov - Fra 2023-2026 har jeg orlov fra Center for skole og læring, Professionshøjskolen Absalon. Jeg er igang med et ph.d.-projekt på DPU-Aarhus Universitet om praksisfaglighed. Jeg er:


- Optaget af praksisfaglighed og erhvervsuddannelser samt rum og materialiteters betydning for læring og praktisk undervisning.

- Udforsker praksisfaglighed i folkeskolen og betydningen af øget prioritering af mere praktiske undervisningsformer i alle fag.

- På DPU underviser jeg på kandidatuddannelsen i didaktik materiel kultur. På Absalon har jeg undervist i 'madkundskab' og 'praksisfaglighed' på læreruddannelsen samt på Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik i 'Praksisrelateret undervisning' og 'Videnskabsteori i erhvervsrettede uddannelser'.

Education/Academic qualification

Cand.pæd. Didaktik Materiel Kultur, DPU/AU

20182021

Master of Leadership and Innovation in Complex Systems, DPU/AU

… → 2013

HD-O, CBS

… → 2009

Professionsbachelor i Ernæring og sundhed, Suhrs Seminarium

… → 2003

Positions

Professionshøjskolen Absalon, lektor

2017 → …

Haver til maver - Forening for skolehaver i Danmark

20162017

Madkulturen, Fødevareministeriet

20122016

Professionshøjskolen Metropol, Forskning & udvikling

20102012