If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Education/Academic qualification

Kandidat i sygeplejevidenskab (Cand. Cur.)

… → 2009

Award Date: 2 Feb 2009

Kursus i udarbejdelse af Critically Apparised Topic (CAT) – herunder systematisk litteratursøgning og kritisk vurdering af forskningsbaseret litteratur, UCL University College

… → 2017

Suppleringsuddannelsen i Sygepleje

… → 2004

Diplomeksamen i Sygepleje, Aarhus University

… → 2001

Sygeplejerskeuddannelse, Bispebjerg Sygeplejeskole

… → 1993

Positions.

Vikariat som underviser, Frederiksborg Amts Sygeplejeskole

2003

Sygeplejerske med klinisk og pædagogisk specialistfunktion, kirurgisk gastroenterologisk afdeling, Bispebjerg Hospital

20012003

Sygeplejerske, Kirurgisk modtagelse, Bispebjerg Hospital

2000

Sygeplejerske, Vestervang Plejehjem, Frederiksberg Kommune

19992000

Sygeplejerske, Intensiv afdeling, Bispebjerg Hospital

19981999

Sygeplejerske, Kirurgisk gastroenterologisk afdeling, Bispebjerg Hospital

19941998

Sygeplejerske, Lungemedicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital

19931994
If you made any changes in Pure these will be visible here soon.