Marianne Merrild

Marianne Merrild

Cand. pæd. pæd.

20162024

Research activity per year

Personal profile

Presentation

Efter min uddannelse som cand. pæd. i 2017 har jeg været ansat som underviser på pædagoguddannelsen i Ikast. Mine faglige interesseområder omhandler især temaer inden for social- specialpædagogik, tværprofessionelt samarbejde og samskabelsesprojekter. Jeg har været tilknyttet FLOS siden 2020, og gennem de seneste år deltaget i forskellige forskningsopgaver, bl. a. nordisk litteraturrewiev, kortlægning af botilbud, observationsstudier og formidling gennem artikler, oplæg og podcast. 

Education/Academic qualification

Generel pædagogik , Cand. pæd. pæd. , The Danish University of Education

Award Date: 23 Jun 2017

Positions

Pædagog Lindekollegiet i Herning Kommune

20112017

pædagog - Tre Birke i Herning Kommune

20062011

Pædagog- Toftegården i Herning Kommune

20052006

Pædagog i Regnbuen i Aarhus Amt

20012005