Marianne Træbing Secher

Associate professor, Cand.pæd.phil., Ph.D studerende ved RUC

20072023

Research activity per year

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Presentation

I am working with:

psychiatry, sexuality, philosophy, science studies, ethics, spirituality and mowement in relation to social- and health professions

 

Competences

Linguistic competences:
Language: Danish
Level: Native speaker
Language: English
Level: Experienced
Language: German
Level: Experienced
Language: Spanish
Level: Experienced

Organisational unit competences:
Project management: Professional
Networking: Professional
Fundraising: Some experience
Administration: Several years of experience
Management: Some experience

Research and development areas

Min tidligere forskning:

Forskning i vidensformen sikker ikke-viden ift. mættede fænomener samt teknologi som jeg forsker i ud fra postfænomenologien. Særligt fokus på borgerperspektiver og afmagtsfølelser hos  borgere og professionelle.

Teori- og metodeudviklende projekt ift. hvordan de velfærdsprofessionelle kan forholde sig til det i borgeren, som de ikke kan sætte på begreb eller opnå viden om - eller i relationen mellem teknologi og bruger.

Udvikling af en ny form for etisk intervention i den liminalitet borgeren opholder sig i mellem subjekt- og objektpositioner

Eksempler:

- Undersøgelse af bestemte samtaleteknologier eller Apps ift. hvordan relationen er mellem dem og deres brugere

- Samtaleformer, når borgeren har været udsat for seksuelle overgreb, samt oplevet at blive seksuelt opstemt derved

- Socialpædagigiske interventioner i liminaliteten mellem subjekt- og objektpositioner i socialpsykiatrien, når borgeren modsætter sig hjælpen eller giver modspil

Forskningsprojekter der alle handler om introduktion af en sikker ikke-viden ift forskellige praksisser, hvor vi kommer til kort og møder afmagten, og har risiko for at havne i forråelse. Jeg arbejder gennem anekdoteteori som metode, med at dokumentere behovet for, at kunne handle etisk forsvarligt i situationer, hvor vi som fagpersoner ikke kan opnå viden eller forståelse af situationen eller af borgeren. Jeg er løbende igang med at udvikle et etisk refleksionsredskab til brug i dette arbejde.

Udviklingsprojekt hvor jeg er medudvikler på et etisk reflektionsredskab i VIA. Her anvendes et stort udvalg af de etiske positioner, som man kan sætte i spil, når man vil reflekterer over de etiske dilemmaer, man støder på i det velfærdsprofessionelle virke.

Udviklingsprojekt ift. at evaluerer på de studerendes kvalitative udsagn i evaluering af diplomoduler i seksualvejledning. Dette udfra en fænomenologisk metode, der læner sig op af teorien om de mættede fænomener og det antropologiske begreb om forbløffelse

Udviklingsprojekt som samskabelse med praksis ift. når mødet med borgeren bliver udfordrende. Hvordan kan man her anvende krop og bevægelse som fokus og intervention. Analyse af kroppen i bevægelse, bevægelseskommunikation, kropssprog og nonverbal kommunikation.

Education/Academic qualification

PHD kursus, Postfænomenologisk analysemetode, Liminalitetsoplevelser i mødet med teknologi

11 Apr 201812 Apr 2018

Award Date: 12 Apr 2018

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse, Undersøgelsesmetoder , Hvordan opfattes spiritualitet i interaktionen mellem psykiatribrugere og personalet på et bosted i socialpsykiatrien?, VIA University College

2 Jan 20152 May 2016

Award Date: 2 May 2016

Cand.pæd.phil, en etisk seksualpædagogik, The Danish University of Education

Award Date: 1 Aug 2013

Pædagog, Seksualitet og kritisk-frigørende pædagogik, Gedved Statsseminarium

28 Feb 199226 Jan 1996

Award Date: 31 Jan 1996

Positions

Selvstændig konsulentvirksomhed

1 Jan 20001 Aug 2014

Pædagog i socialpsykiatrien, på senhjerneskadeområdet samt i en vuggestue

1 Feb 19961 Aug 2013

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • spiritual care
  • research designs, theory and method
  • social work and social conditions
  • education, professions and jobs
  • schools for adults
  • professional identity