Marie Neergaard
20112022

Research activity per year

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Presentation

Jeg er ansat som lektor ved Center for Skole og Læring (CSL) på Professionshøjskolen Absalon. Jeg har en baggrund som Cand. Mag. i sprogpsykologi og har været efterskolelærer i mange år. På læreruddannelsen underviser jeg i de pædagogiske fag (Didaktik, pædagogik og psykologi) samt efterskolepædagogik. Derudover underviser jeg på og leder forskellige efter- og videreuddannelsesforløb.

Jeg er tilknyttet forskningsmiljøet "Fagdidaktik og faglige fællesskaber" og mine forskningsinteresser omfatter:

 • Formativ vurdering og dialogiske tilgange til feedback.
 • Dialogisk undervisning og demokratisk dannelse
 • Klasserumsforskning, kvalitative metoder og pædagogiske interventioner.

Jeg er medlem af følgende forskningsgrupper- og netværk:

 • "Assessment and learning" v. Høgskulen i Volda under ledelse af professor Siv M. Gamlem (eksternt medlem).
 • Netværket "Forskning i Dialogisk Undervisning" (FiDU) (Koordinator)
 • Fokusområdet "Dialogisk Undervisning og Mundtlighed" (DUMu) (Fokusområdeleder)

Generelt er jeg optaget af, hvordan sproget fungerer som medie til formidling af forståelser og til initiering af læringsprocesser og i bredere perspektiv, hvordan sprog og psykologi betinger hinanden. I skolesammenhæng bliver spørgsmålet om, hvordan undervisning kan støtte elevernes læring central. Jeg interesserer mig særligt for fællesskabende didaktikker, herunder formative vurderings- og feedbackfællesskaber samt dialogiske og social-interaktive undervisningsorganiseringer. Herudover er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse - som er efterskolernes hovedsigte - vigtige pejlemærker i min undervisning.

Competences

Akademiske kompetencer:

 • Erfaren skribent og forfatter (har bl.a. udgivet to monografier).
 • Erfaren underviser (i grundskolens udskoling, på videregående uddannelsen, af fagprofessionelle i grudskolen og på ungdomsuddannelserne samt i internt lektorkvalificeringsprogram)
 • Erfaren oplægs- og foredragsholder
 • Erfaring med redaktionelle processer (fx. redaktion af tidsskrifter)
 • Erfaring med interventionsprojekter
 • Erfaring med fondsansøgningsarbejdeSprogkundskaber:
Sprog: Dansk
Niveau: Modersmål
Sprog: Engelsk
Niveau: Øvet

Education/Academic qualification

Speciale: "At lære er at tænke" - Om refleksiv tænkning som studievane, University of Copenhagen

20082010

Copenhagen Business School

… → 2006

Positions

Lektor, University College Absalon

Jan 2017 → …

Efterskolelærer, Vestsjællands Idrætsefterskole

Aug 2016Dec 2016

Undervisningskonsulent, Læringslaboratoriet

20152017

Efterskolelærer, Sorø Gymnastikefterskole

20092016

Efterskolelærer, Stevns Gymnastik- og idrætsefterskole

20072009

Keywords

 • learning, educational science and teaching