Personal profile

Research and development areas

Børnesvende brev; Børn påvirkes i forhold til uddannelsesvalg fra tidlig alder. Pædagoger har en nøglerolle i forhold til at påvirke børn. På trods af dette er der ikke tradition for at arbejde med erhvervsforberedende tematikker på pædagoguddannelsen eller i pædagogisk praksis. I projektet ”Børnesvendebrev” udvikles et undervisningsformat, der kan anvendes af pædagoger i SFO, og som kan integreres på pædagoguddannelsen. Ideen er at udvikle workshops, der gøres tilgængelige på hjemmesiden Børnesvendebrev.dk, hvor børn kan arbejde med øvelser inden for håndværk og modtage et børnesvendebrev. Målet er at fremme børns positive erfaringer med erhvervsfagligheder og dermed øge søgningen til erhvervsuddannelserne. Projektet tager afsæt i et partnerskab mellem Kalundborgegnens erhvervsråd, Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser samt Professionshøjskolen Absalon etableret omkring ”Skills Butik Høng”
(www.kalundborgerhverv.dk). 

 
Projektet er forankret i forskningsmiljøet "Bevægelse, kreativitet og æstetik i pædagogisk arbejde" i Center for Pædagogik, Absalon. Fra centeret deltager projektleder, Louise Hvidtved Byskov samt projektdeltagerne Martin Korsager, Naia Weinman Hawes, Klaus Henriksen samt forskningsansvarlig og ideudvikler Mikkel Snorre Wilms Boysen. Derudover en række deltagere fra andre organisationer, som fremgår af projektdeltager kredsen noteret i nedenstående. 

Deltaget og bidraget til udvikling af videnproducerende folkeskoler i Randers Kommune

Presentation

Min akademiske baggrund har udstyret mig med fundamentale kompetencer inden for læring, undervisning, uddannelsesprocesser, vejledning, formidling og evaluering. Jeg brænder for at gøre en forskel, mennesket i sig selv og i sammenhænge, og for at personligt at tilegne mig viden og udvikle mig. Det er derfor særligt meningsfuldt for mig at være i sammenhænge hvori der arbejdes for sammenhænge med henblik på undervisning, vejledning og udvikling. Som underviser kan jeg biddrage med solid erfaring fra det pædagogiske felt, akademisk viden og tilføre gåpåmod og drive i forhold til udfordringer og opgaver. Jeg er kommunikativt stærk, god til at lytte og forstår andres behov og synspunkter, og fungerer godt i samarbejde med forskellige mennesker og faggrupper i organisationen.

Competences

  • Solide akademiske, metodiske og analytiske kompetencer.
  • Struktureret, resultatorienteret og målrettet.
  • Solid pædagogisk viden og relationskompetence.
  • Etablering og udvikling af netværkstiltag.
  • Facilitering af udviklingsprocesser.

Competences

Undervisning på grunduddannelse:

Modul Professionsviden og Forskning

Modul Relationskompetence med udgangspunkt i viden om menneskers udvikling

Modul Didaktik og Dannelse

Modul Samarbejde og udvikling og 3. praktik

Modul: Pædagogen som myndighedsperson

Forelæsning Playful Learning

Modul Udvikling og læringsrum og 2. praktik

Modul Pædagogiske miljøer og aktiviteter

Modul Pædagogens praksis – 1 praktik periode

Playful Learning: Udvikle, tilrettelægge og gennemførsel af undervisning på GU gennem prøvehandlinger og udvikling af didaktiske design.

Efter- videre uddannelse (EVU)

EVU, PD Kollegial Vejledning

Undersøgelse af pædagogisk praksis

EVU, Klinisk sygepleje, Modul Sundhedspædagogik. Undervisning af sygeplejersker

Forskning og Udvikling (FoU)

Modul Didaktik og dannelse, 7 semester. Projekt Butik Skills, aktionsforskningsprojekt. Udvikling af workshop således at de studerende kan udvikle forløb til SFO-børn med afsæt i forskellige erhvervsfaglige områder. Udvikle, planlægge, gennemførsel af undervisning.

International aktivitet:

Deltagelse i Webinar – How to manage anxiety in the classroom (Anna Freud National Centre for Children and Families)

Engelsksprogede Oplæg LU, The Pupil’s Learning and Development (Internationale lærerstuderende).

 

 

 

 

 

Work areas

Øvrige arbejdsopgaver:

Udpeget Moderator: Facilitering af moderationssamtaler med studiegrupper i samarbejdsvanskeligheder.

Udpeget Mentor for Absalons studiegruppekorps som led i at understøtte og supervisere andre undervisere i korpset der ikke har samme erfaring i at undervise i professionel samarbejdspraksis

Udpeget SPS vejleder

Competences

Eftervidere uddannelse og kurser:

2019:            Proceskonsulent Uddannelse

                      AGORA.

2016:            University College Sjælland (Roskilde)

                      Diplom, Pædagogisk Viden & Forskning.

2015:            University College Sjælland (Næstved)

                      Diplom, Kommunikation & Relations kompetence.

2012:            University College Slagelse

                      Diplom, AVG – Voksen Underviser.

2011:            Professions Højskolen UCC

                      Diplom, Ledelse, Kommunikation og Organisation.

2009:            Næstved Kommune

                      Kursus – MED Uddannelsen.

2008:             Næstved Kommune:

                      Deltaget og bestået Ledertalent uddannelse

2007:            Næstved Kommune

                      Kursus – AKT (Adfærd, Kontakt og Trivsel).

2005:            Næstved Kommune

                      Kursus – BUPL TR Basisuddannelse.

2004:            Køge Kommune

                      Kursus – Pædagogik, Formidling og Læring.

1995:            Køge Kommune

                      Kursus – Sikkerhedsrepræsentant § 9.

Education/Academic qualification

Master of Arts (Education) in General Education candidatus pædagogiae, Cand. Pæd.

Award Date: 15 Jun 2018

Positions

2018-2019: Konsulent, Professionshøjskolen Absalon,

2015-2018: Underviser; Næstved Kommune

2015-2016: Pædagog, Ældreområdet, Næstved Kommune

2015-2016: Underviser; Næstved Kommune

2013- : Teambuildingsinstruktør, Næstved

2008-2015: Pædagog, Næstved Kommune

2006-2008: Souschef i SFO, Næstved Kommune

2004-2006: Pædagog; Heldagsskole, Køge Kommune

2000-2004: Pædagog; Næstved Kommune