If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Presentation

Jeg er uddannet kandidat i ergoterapi og er ph.d. studerende ved Professionshøjskolen Absalon, Forskningsenheden PROgrez, ved afdeling for Fysioterapi og Ergoterapi ved Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse samt SDU.  Jeg har gennem en lang årrække beskæftiget mig med rehabilitering og palliation hos mennesker ramt af langvarige, kroniske eller livstruende sygdomme, samt læring og kompetenceudvikling. Jeg har i hele mit arbejdsliv været optaget af menneskers mulighed for at kunne deltage i og udføre aktiviteter, der giver den enkelte mening i hverdagen, uanset en evt. given sygdom. Det gælder også i mit ph.d. projekt, der har fokus på hverdagsliv, fysisk aktivitet og diabetesuddannelse blandt mennesker, der lever med type 2-diabetes.

Har særlig viden om:

  • Rehabilitering og palliation
  • Værdigt og meningsfuldt hverdagsliv, trods kronisk, langvarig eller livstruende sygdom
  • Udviklingen af kræftrehabilitering i Danmark
  • Værdighed i ældreplejen
  • Diabetesuddannelse

Fokus er på borgeren og pårørende, samt livskvalitet til det sidste. Aktiviteterne i den sammenhæng har involveret undervisning på grunduddannelse og efter- og videreuddannelse, samt deltagelse i praksisrelaterede forsknings- og udviklingsprojekter på Professionshøjskolen Absalon.

Solid viden indenfor det kliniske praksisfelt, både som ergoterapeut siden år 2000, og som specialeansvarlig ergoterapeut inden for medicin og onkologi i perioden 2013-2016. Praksiserfaringen omfatter især voksen- og ældreområdet inden for psykiske og medicinske problemstillinger, multisygdomme og kræft.


Deltager i nationale ekspertnetværk samt er medlem af Forskningsrådet hos Steno Diabetes Center Sjælland. 

Competences

Linguistic competences:
Language: Danish
Level: Native speaker
Language: English
Level: Experienced

Work areas

  • Forskning og udvikling:

Deltager i praksisnære forsknings- og udviklingsaktiviteter relateret rehabilitering og palliation hos mennesker med kroniske eller livstruende sygdom. 

Er aktuelt ph.d.-studerende med projekt, der fokuserer på håndtering af diabetes og fysisk aktivitet i hverdagslivet. 

  • Efter- og videreuddannelse:

Stor pædagogisk og didaktisk erfaring med udvikling, tilrettelæggelse og gennemførsel af særligt tilrettelagte kompetenceudviklingsforløb for tværfagligt personale tilknyttet ældreområderne i kommunalt regi. Dette gældende for såvel temadage, praksisnære kurser, diplommoduler og konferencer.

  • Professionsbachelor i ergoterapi, med særligt fokus indenfor følgende områder:

1.-3. semester: Ergoterapiteori og -metode, særligt fokus på multisygdom, kræft og øvrige livstruende lidelser samt langvarige/kroniske smerter - relateret til hverdagslivet. Videnskabsteori og metode.

7. semester: Valgfag i tværfaglig palliativ indsats samt bachelorprojekt. 

 

 

 

Education/Academic qualification

Cand. san. i ergoterapi, University of Southern Denmark

… → Jun 2016

Diploma degree in pedagogy

… → 2006

Ergoterapeut, University College Sjælland - Campus Roskilde

… → Feb 2000

Positions

Ergoterapeut og Specialeansvarlig ergoterapeut, Region sjælland, Sygehus Syd

2008Aug 2016

Underviser, SOSU uddannelsen i Greve, SOSU Sjælland, Greve

20032007

Ergoterapeut, psykiatrien, Fjorden Køge , Roskilde

20002003