If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Presentation

Ansat som lektor hos UCN - Energi og Miljøuddannelserne.

Har undervist siden 2000 på følgende uddannelser:

 • Byggetekniker / Bygningskonstruktør
 • Installatør – VVS
 • Energiteknolog
 • PBa. Energimanagement

Med primære interesseområder inden for: Indeklima, bygningsinstallationer, HVAC, energibesparelser, vedvarende energi, termodynamik og varmeoverføring.

Som deltager i uddannelsesnetværket siden 2008 for VVS-installatøruddannelsen består en stor del af arbejdet i at revidere nationale studieordninger. Det var også i dette forum, at rammerne blev skabt for erhvervsakademiuddannelsen til Energiteknolog og var også med til at starte det første hold energiteknologer i 2010.

I efteråret 2015 udviklede vi på UCN en professionsbachelor-overbygning til de to-årige erhvervsakademiuddannelser. Uddannelsen blev døbt Energimanagement, hvortil jeg har undervist siden starten af de første hold på uddannelsen.

Endvidere er jeg en del af censorkorpset for Energiteknolog, VVS-installatør, Energimanagement. Her er jeg censor for både de fuldtids AK-uddannelser og deltidsuddannelserne AU.

Tidligere har jeg deltaget i Akkrediteringsinstitutionens nedsatte akkrediteringspanel til vurdering af ansøgninger om AU-udbud.

 

Work areas

Arbejdsområderne som lektor indebærer:

 • Undervisning
 • Forskning og Udvikling
 • Undervisning på efter- og videreuddannelse

Research and development areas

Projektdeltager:

 • Bæredygtig Vækst del: 1 Systematisk Energieffektivisering af tekniske installationer
 • Web 2.0

Competences

Linguistic competences:
Language: English
Level: Negotiation level
Language: German
Level: Experienced

Organisational unit competences:
Project management: Several years of experience
Networking: Some experience
Management: Some experience

Education/Academic qualification

Civilingeniør, Aalborg University

Award Date: 1 Jun 1986

Basic education in pedagogy, Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse

… → 2005

Other, Pædagogisk IT-kørekort fra DEL og UNI.C

… → 2003

Positions

Lektor, Energi & Miljø-uddannelserne, University College of Nothern Denmark

18 Mar 2018 → …

Underviser/adjunkt, University College of Nothern Denmark

Jan 200918 Mar 2018

Underviser, Nordjyllands Erhvervsakademi

Aug 2000Jan 2009

Projektleder og fagleder, NIRAS

Aug 1994Jul 2000

Projektingeniør, Birk & Boe A/S, Rådgivende ingeniørvirksomhed i Hjørring.

Jan 1987Jun 1994

Keywords

 • energy Technology
 • professional didactics
 • technology, engineering and IT
 • construction, environment and energy
 • indoor climate
 • energy efficient buildings