Personal profile

Presentation

Jeg er ansat som adjunkt ved socialrådgiveruddannelsen ved Absalon Professionshøjskole i Roskilde, hvor jeg underviser i psykologi og forsker.

Inden jeg kom til Absalon, var jeg bosat i New York i 12 år, hvor jeg arbejdede og forskede i socialt udsathed med afsæt i kritisk psykologiske perspektiver. Jeg har over 17 års erfaring i arbejdet med mennesker i udsatte positioner i diverse institutionelle rammer i både Danmark og USA, primært børn og unge. I både mit arbejde med børn og unge i udsatte positioner samt diverse forskningsprojekter, har jeg været optaget af situerede læringsperspektiver og med afsæt i kulturhistorisk- og kritisk psykologi har jeg tilegnet sig viden omkring udvikling og identitet som praksisforankrede. Jeg har løbende været optaget af inkluderende og participatoriske metoder i min forskning med blik for, hvordan forskningen er forpligtet til at bidrage til at skabe positive forandringer i det samfund, som den undersøger og er en del af.

Education/Academic qualification

Psykologi, Ph.d., The Graduate Center, City University of New York

Award Date: 1 Jun 2018

Psykologi, Kandidatgrad, The Graduate Center, City University of New York

Award Date: 1 Oct 2012

Psykologi, Bachelorgrad, University of Copenhagen

Award Date: 1 Jul 2008

Positions

Adjunkt, University College Absalon

1 Oct 2020 → …

Adjunkt (tenure-track stilling), Queensborough Community College, City University of New York

1 Aug 201630 Sept 2020

Ekstern Lektor, CUNY School of Professional Studies, City University of New York

31 Jan 200831 Jan 2007