If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Presentation

Jeg varetager alle niveauer fra de introducerende forløb til bachelor og efter- og videreuddannelse af pædagoger samt udviklingsarbejde i det pædagogiske felt. Er tilknyttet modul C "køn, seksualitet og mangfoldighed" og har undervist/vejledt i teorifagene DKK, IIS og pædagogik. Er lektorkvalificeret i faget ”kommunikation, organisation og ledelse” i 2007.


Competences

Linguistic competences:
Language: English
Level: Negotiation level
Language: Swedish
Level: Experienced

Work areas

Primære arbejdsområder:

Jeg har pt. min primære tilknytning i modul C ”køn, seksualitet og mangfoldighed” som jeg har været med til at udvikle både på UCC niveau såvel som intern på pædagoguddannelsen Sydhavn.

Jeg underviser hold af studerende og vejleder bredt i det pædagogfaglige felt med en særlig optagethed af:

 • kommunikation, relationer, interaktionsformer, inklusion, køn, seksualitet, mangfoldighed, div. minoritetsaspekter, kulturforståelse, koblinger mellem individ/samfund,
 • kommunikation og samarbejde i en organisatorisk kontekst med blik for rammesætning/ledelse af forandringsprocesser
 • aktionslæring, iagttagelsesmetoder og dokumentation.
 • social/specialpædagogiske områder omkring autisme og prostitution.


Øvrige arbejdsområder:

Eksempler på deltagelse i efter- og videreuddannelse af pædagoger/udviklingsarbejde: 

 • ”Hvem vejleder vejlederen?” – kursus i praktikvejledning og anden vejledningspraksis. Underviser i vejledning og vejledningsteknik. Eksternt kursus rekvireret af Professionsinstituttet for almenpædagogik, special- og socialpædagogik/UCC.
 • Procesvejleder i udviklingsprojektet: ”Inkluderende samarbejde i det mangfoldige      forældresamarbejde”, Gladsaxe kommune. Støttede op om pædagogernes arbejde med målrettet med at inddrage en udsat og mangfoldig forældregruppe, samt at dokumentere og reflektere over deres praksis i aktionsforskningsøjemed. Pilotprojekt fra integrationsministeriet/UCC
 • Kursus i forældresamarbejde: Kvalificering af forældresamarbejdet gennem vidensformidling og metodeudvikling med afsæt i praksisfortællinger. Københavns kommune.

Education/Academic qualification

Certificering som Systemisk Coach, Attractor, Rambøl

Award Date: 23 Nov 2016

Projektorganisation- og ledelse, Copenhagen Business School

Award Date: 1 Jan 2004

Forandringsledelse, Copenhagen Business School

Award Date: 1 Jan 2002

Mine hovedkvalifikationer er: interaktionsformer, relationer, kulturforståelse, inklusions/eksklusionsprocesser med vægt på betydning af køn, seksualitet, etnisk tilhørsforhold i mødet mellem mennesker. Hertil kommer: kommunikation og samarbejde i en organisatorisk kontekst med blik for rammesætning/ledelse af forandringsprocesser. Min teoretiske tyngde ligger på en poststrukturalistisk/socialkonstruktionistisk og systemiske/narrative forståelse., Cand. Comm., Aalborg University

1 Sept 19921 Aug 2000

Award Date: 1 Aug 2000

Cand. Comm. , Roskilde University

Award Date: 1 Aug 2000

Associate professor qualification, CVU Storkøbenhavn

… → 2006

Positions

Frederiksberg Kommune - ekstern konsulent - organisationsudvikling på det fritidspædagogiske område

1 Jan 20041 Mar 2004

Ekstern konsulent - organisationsudvikling på det fritidspædagogiske område, Frederiksberg Kommune

1 Jan 20041 Apr 2004

Københavns Pædagogseminarium - timelærer

1 Feb 200215 Sept 2002

Roskilde Universitet - undervisningsassistent International Cultural Studies

1 Jan 200230 Jun 2002

Undervisningsassisten - International Cultural Studies, Roskilde University

1 Jan 200230 Jun 2002

PRO-Centret (Videns- og rådgivningscenter om prostitution)

1 Jun 20001 Sept 2001

Akademisk medarbejder, PRO-Centret: Videns og rådgivningscenter om prostitution

1 Jun 20001 Sept 2001

Keywords

 • intercultural relations
 • research methodology
 • skill development
 • creative processes
 • organization development
 • gender/gender differences
 • autism
 • coaching
 • interview surveys
 • action learning