Personal profile

Presentation

Jeg har undervisning som mit kerneområde, undervisning i dansk som andetsprog og i fransk. Jeg kæmper for opretholdelse af fransk som undervisningsfag i Danmark, for et flersproget Danmark og for bedre læringsvilkår for børn med dansk som andetsprog fra daginstitution til ungdomsuddannelse.


Competences

Language: French
Level: Negotiation level
Language: English
Level: Experienced

Work areas

Primære arbejdsområder:

Undervisnings-, eksaminator - og censoropgaver i fagområdet dansk som andetsprog, herunder moduler vedr. undervisning af nyankomne elever, konsulentopgaver i samme fagområde, både i læreruddannelsen og efteruddannelsen (sprogvejlederudd., PD diplomudd. i andetsprogspædagogik for pædagoger og lærere og pd modul i intersprogsanalyse/sproglig evaluering, underviser i fransk undervisningsfaget, samt seks års erfaring som medarbejder i VIAs forskningsprogram Sprogpædagogisk praksis.Øvrige arbejdsområder:

Diverse opgaver for ministerier/servicestyrelsen, herunder Tosprogstaskforce, projekter vedr. tosprogede samt vedr. udarbejdelse af Fælles Mål og studieordninger, inspirationsmaterialer til undervisning af tosprogede, forsøgsprogrammer vedr. modersmålsbaseret undervisning og udvikling af ministeriets afdækningsmateriale til nyankomne elever: "Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer". Jeg sidder desuden i den nationale faggruppe for undervisningsfaget fransk i læreruddannelsen.

 

Education/Academic qualification

fransk og lingvistik, cand. mag., Aarhus University

Award Date: 1 Jan 1996

fremmed- og andetsprogspædagogik, Master of language Education, University of Copenhagen

… → 2010

Positions

lektor

1999 → …