Nina Rasmussen
20152023

Research activity per year

Personal profile

Competences

Jeg har igennem de sidste godt 20 år arbejdet med digitalisering af den offentlige forvaltning på forskellige måder. 

Aktuelt er jeg optaget af og underviser i de kompentencer, som man som organisation og medarbejder skal have i forbindelse med implementering af nye teknologier som Machinelearning / kunstig intelligens og Robot Process Automation (RPA) i den offentlige forvaltning. Herunder de etiske, juridiske og organisatoriske opmærksomhedspunkter. 

Jeg deltager løbende i forskellige forskning- og udviklingsprojekter indenfor området digitalisering af den offentlige forvaltning (se under forskningsprojekter) og har i kraft af mine tidligere ansættelser (se cv) en bred erfaring fra hele opbygningen af den offentlige digitale forvaltning.  

 

Teaching

Jeg underviser såvel på åben uddannelse som på rekvirerede forløb. Jeg underviser primært indenfor områderne offentlig digitalisering, styring og innovation. Derudover samfundsvidenskabelige analyser og metoder.  

Som følge af corona-nedlukningen har jeg udviklet en række didaktiske greb og måder at undervise på også i det virtuel rum. 

Research and development areas

Aktuelt er jeg igang med et analyseprojekt baseret på partnerskab mellem Ældresagen og Københavns Professionshøjskole, som undersøger, hvordan den digitale selvbetjening har ændret relationen mellem forvaltning og borger. Jeg har tidligere deltaget i et forsknings- og udviklingsprojekt baseret på et partnerskab mellem Assens kommune og Københavns Professionshøjskole (tidligere Metropol) som havde fokus på implementering af velfærdsteknologi. 

Education/Academic qualification

Cand tech soc, Roskilde University

Award Date: 1 Jan 1997

Positions

Chefkonsulent - spec digital forvaltning, Økonomistyrelsen

1 Jun 20081 Jun 2012

Seniorkonsulent - digitalisering af den offentlige forvaltning, A2 A/S

1 Jan 20081 Jun 2008

Konstitueret kontorchef, Strategisk IT; specialkonsulent, Københavns Kommune

1 Mar 20061 Jan 2008

IT-konsulent, Amtsrådsforeningen

2 Feb 20021 Jan 2005

IT-konsulent, Attractor, Rambøl

1 Jan 19991 Feb 2002