Nynne Sindberg

Cand.san, Master i Voksenuddannelse og kompetenceudvikling og Jordemoder

20122022

Research activity per year

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Presentation

Lektor på jordemoderuddannelsen, med hovedopgaver inden for undervisning.

Competences

Kompetencegivende efteruddannelser og kurser:

PREP-lederuddannelse, Center for Familieudvikling. 2014 + 2018

Projektlederuddannelse, 10 ECTS. Implement Consulting Group/Metropol. 2011


Deltagelse i forskning, udvikling og arbejdsgrupper:

Teaching

Undervisning inden for pædagogik, psykologi og sociologi relateret til det sundhedsfaglige felt;

  • læring, refleksion, kommunikation, patient- og borgerinddragelse, sundhedsfremme, sundhed- og sygdomsforståelser, fødslens psykologi, familie i senmoderniteten,  mm.

Undervisning inden for jordemoderkunskab:

  • den normale og patologiske gravidtet, fødsel og barsel herunder bl.a. skulderdystoci, gemellifødsler, præterme fødsler, dødsfødsler, fødselsoplevelser, narrativer, seksuelt misbrug.

Work areas

  • Afholdelse, evaluering og udvikling af undervisning
  • Ansvar for udvikling af fag, semester og ny studieordning
  • Udviklingsopgaver som bla oprettelse af en tværprofessionel studenterdreven sundhedsklinik
  • Efter- og videreuddannelsesopgaver, udvikling, afholdelse og undervisning på tværprofessionelle sundhedsfaglige diplommoduler, kurser, temadge mm
  • Adjunktvejleder
  • Censor/bedømmer i Censorkorps ved det Sundhedsfaglige diplomområde + Lektorbedømmelseskorpset, Professionshøjskolernes censorsekretariat

Education/Academic qualification

Cand.san., Roskilde University

20162018

Master, The Danish University of Education

20052006

Jordemoderskolen i Købnehavn

19931996

Positions

Censor/bedømmer, Medlem af lektorbedømmelsesudvalget inden for det social- og sundhedsfaglige område.

2015 → …

Censor/bedømmer, Censorkorps for de sundhedsfaglige diplomuddannelser

20122016

Jordemoder, basis og vicechef, Glostrup Hospital

1 Oct 199631 Jul 2006