If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Work areas

Jeg er optaget af pædagogiske og sociologiske problemstillinger i relation til social retfærdighed, ligesom jeg interesserer mig for spørgsmål, der knytter sig til mangfoldighed og reproduktion af social ulighed. Særligt er jeg optaget af ulighed i pædagogik og (ud)dannelse, magtfulde møder mellem systemer og borgere, kulturforståelser, normkritik, demokratiske fællesskaber samt velfærdsprofessionelles handlemåder og forståelser af deres professionsidentitet. Jeg er metodisk og analytisk stærk, nysgerrig og er drevet af vidensproduktion og formidling til både akademiske og praksisnære miljøer.   

Jeg har erfaring med at undervise på størstedelen af modulerne på pædagoguddannelsen, men underviser primært på skole- og fritidsspecialiseringens "Modul 7: Barndom, ungdom, didaktik og dannelse", "Modul 8: Professionsviden og forskning"og "Modul 12: Identitet og fællesskab".  Jeg er desuden tildelt tovholderfunktionen for alle tre moduler.  Ligeså har jeg stærk tilknytning til social - og specialspecialiseringen hvor jeg underviser på "Modul 12": Individ og fællesskab, samt agerer som praktikunderviser. Jeg underviser også på Merituddannelsen. 

Jeg fungerer desuden som bachelorvejleder på både skole- og fritidsspecialiseringen og social-specialspecialiseringen. 

Education/Academic qualification

Pædagogisk sociologi, cand.pæd. i pædagogisk sociologi, The Danish University of Education

1 Sept 201526 Jun 2017

Award Date: 26 Jun 2017

Pædagogisk diplomuddannelse i pædagogisk psykologi, VIA University College

1 Sept 201326 Jun 2015

Award Date: 30 Jun 2015

Professionsbachelor i pædagogik, Pædagog , Pædagoguddannelsen Peter Sabroe

1 Feb 200526 Jun 2008

Award Date: 26 Jun 2008

Positions

Adjunkt

1 May 2021 → …

Adjunktvikar

20 Sept 20201 May 2021

Timelærer, Pædagoguddannelsen i Ikast

1 Mar 20201 Oct 2020

Projektmedarbejder, Program for Samfund og Mangfoldighed, Forskningscenter for ledelse, organisation og samfund, VIA University College

1 Jan 20201 Jul 2020

Forskningsassistent

1 Nov 20191 Jan 2020

Timelærer, VIA University College

6 Aug 20191 Jan 2020

Forskningsassistent, Aarhus University

20172018

Konsulent og supervisor, Aarhus Kommune

1 Aug 20141 Sept 2016

Ressourcepædagog, Aarhus Kommune

1 Feb 20141 Sept 2015

Skolepædagog og socialpædagog, Behandlingshjemmet Dalgården

1 Jul 20091 Aug 2014

Socialpædagog, Behandlingshjemmet Dalgården

1 Dec 20051 Jun 2009

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • social work and social conditions
  • schools, courses and institutions
  • children and youth
  • education, professions and jobs

Collaborations and top research areas from the last five years

Recent external collaboration on country/territory level. Dive into details by clicking on the dots or