Personal profile

Research and development areas

Har været tilknyttet forskellige projekter

- 'Sesam' - videosupervisionsprojekt med brug af CLASS konceptet

- Flipped Classroom udvikling af eftervidereuddannelsesprojekt

- demonstrationsskoleprojektet 'Elevernes egenproduktion og elevinddragelse'

 

 

Work areas

Underviser i de pædagogiske fag på Institut for læreruddannelse på Københavns Professionshøjskole. Arbejder blandt andet med fokus på sammenhængen mellem teori og praksis og med fokus på digital dannelse og meningsfuld integration af teknologi i undervisning og i udviklingen af læringsmiløer. 

Education/Academic qualification

Cand.pæd., The Danish University of Education

Award Date: 30 Jun 2010

Læreruddannelsen, University College Capital

Award Date: 1 Jan 2000

Positions

Adjunkt, Metropol EVU

2010 → …

Timelærer, Metropol EVU

20092010

Lærer, Kildevældsskolen

20002008