Personal profile

Competences

Language: German
Level: Experienced
Language: Danish
Level: Native speaker
Language: Norwegian
Level: Native speaker
Language: Swedish
Level: Experienced
Language: English
Level: Experienced
Language: Russian
Level: Negotiation level

Education/Academic qualification

Folkeskolelærer, Frederiksberg Seminarium

Award Date: 1 Jan 2006

Kandidat, The Danish University of Education

Positions

Lærer i Matematik, Katedralskolen, Roskilde Kommune

Folkeskolelærer i udskolingen, Risbjergskolen, Hvidovre