Randi Brinckmann
20022023

Research activity per year

Personal profile

Presentation

Som dekan på Københavns Professionshøjskole arbejder jeg for at udvikle vores uddannelser, så vores studerende og dimittender bliver aktive medskabere og fornyere af det samfund, som vi uddanner til, for og med. Vores uddannelser skal både have en tæt kobling til praksis, og et stærkt forsknings- og udviklingsbaseret vidensgrundlag. Derfor arbejder jeg med at skabe høj kvalitet i vores uddannelser, gennem etablering af et tæt sammenhæng mellem uddannelse, forskning og praksis. Bl.a. gennem etablering af strategiske partnerskaber med regioner, kommuner, private virksomheder og videns- og forskningsinstitutioner. Vores studerende skal opleve at de udfordres og at de skal strække sig for at nå de mål vi som uddannelsesinstitution sætter for dem. Derfor arbejder jeg med at skabe de bedst mulige rammer, hvor studerende møder underviserne i mange timer om ugen, hvor der er faglig tyngde i undervisningen og hvor de studerende kan afprøve sig selv i såvel praksis- som forskningsaktiviteter.

Work areas

Jeg har omfattende erfaring med strategisk ledelse af forandrings- og fusionsprocesser i komplekse og politisk styrede organisationer og jeg er vant til at arbejde i feltet mellem policy, vidensudvikling/forskning og fagprofessionel praksis. Jeg har en kernekompetence i forhold til udarbejdelse af og implementering af strategier og politikker i organisationer præget af omfattende drift og i tæt samspil med organisationens eksterne interessenter

Education/Academic qualification

Efteruddannelse, DISPUK: Danish institute for supervision, employee development education and Consultancy

Award Date: 1 Jan 2007

Master in Management Development, Copenhagen Business School

Award Date: 1 Jan 2002

Københavns Amts Mellemlederuddannelse

Award Date: 1 Jan 1998

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse, Copenhagen Business School

Award Date: 1 Jan 1994

Indledning til virksomhedsøkonomi, Merkonomskolen

Award Date: 1 Jan 1990

Radiografuddannelse, Sygepleje- og Radiografskolen, Københavns Amt

Award Date: 1 Jan 1988

Positions

1. radiograf på radiologisk afdeling, Copenhagen University Hospital

Dec 2011Dec 2012

Dekan for det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet, Metropol EVU

Sept 2011 → …

Direktør for området Teknolog, Ernæring og Sundhed, Metropol EVU

Nov 2008Aug 2011

Studierektor, Den flerfaglige Professionshøjskole i Region Hovedstaden

Jan 2007Oct 2008

Vicerektor, Sygepleje- og Radiografskolen, Københavns Amt

Jan 2004Dec 2006

Konstitueret rektor, Sygepleje- og Radiografskolen, Københavns Amt

Aug 2003Dec 2003

Uddannelsesleder, Sygepleje- og Radiografskolen, Københavns Amt

Jul 1996Aug 2003

Afdelingsradiograf på radiologisk afdeling, KAS Glostrup

Jan 1994Jun 1996

Radiograf, Copenhagen University Hospital

Feb 1988Oct 1991