Personal profile

Teaching

Koordinator for Jordbrugsteknologuddannelsen

Statistik

Svineproduktion

Næringsstofomsætning

Fodring

Reproduktion

Sundhed

Avl

Etologi

Analyse og optimering

Fysiologi

Ressourceoptimering

Bedriftsudvikling

 

 

 

Education/Academic qualification

Pædagogikum for lærere ved erhvervsskoler og AMU-lærere, Danmarks Erhvervspædagogiske Lærerudannelse

Award Date: 31 Jul 2017

Den pædagogiske diplomuddannelse, Læsevejleder, Læsevejlederuddannelsen er sammensat af modul 8, 9 og 10. Modul 8: Læsning og skrivning i de grundlæggende erhvervsuddannelser (9 ECTS) Modul 9: Funktionel læse- og skriveundervisning i de grundlæggende erhvervsuddannelser (9 ECTS) Modul 10: Læsevejlederens rolle og funktion i de grundlæggende erhvervsuddannelser (9 ECTS)

1 Sept 20096 Jan 2011

Award Date: 6 Jan 2011

Cand. Agro, Jeg har specialiseret mig inden for husdyrproduktion og har især arbejdet med ernæring af svin samt statistik. I mit speciale arbejdede jeg med grovfoder til slagtesvin og lavede et lille forsøg på DJF i Foulum., Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KU)

1 Sept 199313 Aug 1999

Award Date: 13 Aug 1999

HD 1. del, Fag bestået: Erhvervsøkonomi (10 ects), Organisation (5 ects), Virksomhedens finansielle planlægning (5 ects), Dataanalyse (5 ects), Erhvervsøkonomisk metode (5 ects), Erhvervsret (5 ECTS), Forhandlingsteknik (5 ECTS), Samfundsøkonomi (5 ECTS), Serviceøkonomi (5 ECTS) og Afsluttende projekt (10 ECTS).

1 Sept 202119 Jun 2023

Positions

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

1 Aug 2018 → …

Erhvervsakademiet Lillebælt

1 Jan 201431 Jul 2018

Dalum Landbrugsskole

1 Jan 200031 Dec 2013

Danmarks Jordbrugsforskning i Foulum

1 Aug 199931 Dec 1999

KVL studenterunderviser på Statistisk grundkursus

1 Sept 199531 Dec 1997