If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Education/Academic qualification

Pædagogikum for lærere ved erhvervsskoler og AMU-lærere, Danmarks Erhvervspædagogiske Lærerudannelse

Award Date: 31 Jul 2017

Den pædagogiske diplomuddannelse, Læsevejleder, Læsevejlederuddannelsen er sammensat af modul 8, 9 og 10. Modul 8: Læsning og skrivning i de grundlæggende erhvervsuddannelser (9 ECTS) Modul 9: Funktionel læse- og skriveundervisning i de grundlæggende erhvervsuddannelser (9 ECTS) Modul 10: Læsevejlederens rolle og funktion i de grundlæggende erhvervsuddannelser (9 ECTS)

1 Sep 20096 Jan 2011

Award Date: 6 Jan 2011

Cand. Agro, Jeg har specialiseret mig inden for husdyrproduktion og har især arbejdet med ernæring af svin samt statistik. I mit speciale arbejdede jeg med grovfoder til slagtesvin og lavede et lille forsøg på DJF i Foulum., Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KU)

1 Sep 199313 Aug 1999

Award Date: 13 Aug 1999

Positions

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

1 Aug 2018 → …

Erhvervsakademiet Lillebælt

1 Jan 201431 Jul 2018

Dalum Landbrugsskole

1 Jan 200031 Dec 2013

Danmarks Jordbrugsforskning i Foulum

1 Aug 199931 Dec 1999

KVL studenterunderviser på Statistisk grundkursus

1 Sep 199531 Dec 1997