If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Presentation

Jeg er Cand. Scient i idræt og psykologi, og ansat som Lektor og Ph.D studerende hos Professionshøjskolen Absalon og Designskolen Kolding. 

Jeg har arbejdet på pædagoguddannelsen siden 2000, og undervist på bevægelsesfaglige, pædagogiske og psykologiske moduler. Derudover har jeg været tovholder for faggruppen for dagtilbud og motorisk udvikling, studievejleder på merituddannelsen, uddannelsesplanlægger mm.

Competences

Organisational unit competences:
Project management: Several years of experience
Networking: Several years of experience
Administration: Several years of experience

Research and development areas

Kroppen er omdrejningspunkt i de projekter og den undervisning jeg indgår i. I mit ph.d projekt skal jeg undersøge, hvordan en legende professionsdidaktik på pædagoguddannelsen kan biddrage til udvikling af kinæstetisk empati, hvilket jeg ser som en central del af pædagogens professionsidentitet. Tidligere har jeg bl.a. deltaget i et stort EU projekt (IMODUS), hvor vi eksperimenterede med at få kroppen inddraget mere i undervisningen på pædagoguddannelsen, et udviklingsprojekt med fokus på "kropslig skoleparathed" i idrætsbørnehaven Troldhøj og et større forskningsprojekt med titlen "Magien i dagtilbuddet" hvor fokus er rettet mod at skabe et lystfyldte og legende miljø. Derudover har jeg ligeledes fokus på den styrkede pædagogiske læreplan for dagtilbudsområdet, hvor jeg var skrivende formand for temaet "krop, sanser og bevægelse".

Work areas

Motorisk udvikling og læring gennem leg, idræt og bevægelse

Sundhed, krop og bevægelse

Køn, seksualitet og mangfoldighed

Udvikling, læring og innovation

Pædagogik


Education/Academic qualification

Marte Meo Terapeut

… → 2007

Associate professor qualification

… → 2005

Cand. Scient, University of Copenhagen

Positions

Ph.D studerende, Designskolen Kolding

1 Apr 202031 Mar 2023

Skrivende formand læreplantemaet Krop,sanser og bevægelse", Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling

Jun 2016Nov 2016

Lektor, University College Sjælland - Campus Roskilde

1 Jan 2000 → …