Stine Berg Sørensen

Stine Berg Sørensen

Master of laws (LLM), Master of Laws (LLM)

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Competences

Juridisk rådgivning af særligt udsatte borgere

Ledelse

Projektledelse, herunder koordinering og udmøntning af boligsociale indsatser, hvor der arbejdes med udvikling og implementering af metoder i udsatte boligområder med fokus på særligt udsatte borgere. Udvikling og implementering af milepælsplaner, målopfyldelser og politiske effektmål.

Formidling, herunder undervisning

Tværfagligt og tværprofessionelt arbejde

Organisatorisk udvikling/læring

Økonomisk rådgivning, herunder særligt i forhold til gældsafvikling, skatteforhold, og formidling af relevant lovstof på beskæftigelsesområdet i forhold til økonomiske konsekvenser/muligheder.

Personaleledelse

Administration og økonomistyring, herunder opfølgning på budgetter og regnskaber, kursusadministration, udformning af indstillinger og beretninger til politisk niveau, sagsopretning i databaser, pulje-/fonds-ansøgninger, evalueringer samt undersøgelser

Teaching

Socialrådgiveruddannelsen - grunduddannelsen:

1. semester - Sociale problemer og socialt arbejdes praksis og socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis

2. semester - Socialt arbejde på beskæftigelsesområdet og Socialt arbejde med udsatte voksne og voksne med handicap

Modul 8 - Socialt arbejde i tværprofessionel og tværsektoriel sammenhæng

Samarbejde på tværs  - samarbejde om unges tilværelseskompetencer

Modul 10 - Socialt arbejde – kvalitetssikring, evaluering og praksisudvikling

Valgmodul F - Diversitet

Bachelor-vejledning

Efter-videreuddannelse (EVU)

Diplom i socialformidling - Tilvalgsmodul 5 - Beskæftigelse

Diplom i socialformidling - Modul 2 - Metodevalg i praksis

Diplom i socialformidling - Modul 3 - Samarbejde, retlige rammer og organisering 

Uddannelsesforløb for diabetessygeplejersker - modul om koordinering af komplekse forløb med diabetes

Research and development areas

1. Udvikling af grunduddannelsen - sammentænkning af modul 3+4 (Socialt arbjede på beskæftigelsesområdet og socialt arbejde med udsatte voksne og voksne med handicap) 2020-2021

2. Udvikling af grunduddannelsen - Sommerskole 2021

3. Udvikling af grunduddannelsen - Praksisrum for læring 2021

4. Borgerinddragelse i et borgerperspektiv - Forskningsprojekt 

5. Juridisk perspektiv på helhedssyn - Forskningsprojekt 

 

Work areas

Projektarbejde - projektkoordinator i VIADEM

Education/Academic qualification

Diplom i ledelse, Ledelse, UCL University College

22 Jan 201215 Dec 2015

Award Date: 15 Dec 2015

Master of laws (LLM), Jurist, Aarhus University

1 Sept 20021 Feb 2008

Award Date: 4 Feb 2008

Positions

Projektchef, Boligkontoret Fredericia

1 Jun 201531 Oct 2018

Projektleder, Boligkontoret Fredericia

1 Aug 201431 May 2015

Beskæftigelseskonsulent, Boligkontoret Fredericia

1 Oct 201031 Jul 2014

Forbrugerjurist, e-handelsfonden

4 Feb 200830 Sept 2010

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • social work and social conditions
  • management, organizational development and innovation
  • education, professions and jobs