Stine Karen Nissen

Stine Karen Nissen

Cand.mag.pæd. - kandidat i Pædagogik fra Københavns Universitet, Lektor

20002021

Research activity per year

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Presentation

Jeg underviser i de pædagogiske fag på læreruddannelsen og laver forsknings- og udviklingsarbejde i tilknytning til programmet 'Diversitet og deltagelse', herunder satsningen 'Marginaliserede positioner i skolens fællesskaber'.

Derudover er jeg ved at færdiggøre et Ph.d.-projekt på DPU, Pædagogisk antropologi, som undersøger betydningen af tid i folkeskolen. I dette projekt sætter jeg fokus på, hvordan forskellige tidslogikker sætter sig igennem i de pædagogiske vaner, beslutninger og vurderinger, samt i elevernes opfattelser og strategier i forhold til deres skoleliv.   

Jeg er især optaget af skolens samfundsmæssige betydning og rolle, og skolen som institutionel ramme for børn og unges hverdagsliv, socialisering og læring, herunder mekanismer, der bidrager til marginalisering, udsathed og social ulighed. Jeg er også stærkt optaget af læreres vidensgrundlag, praktiske sans og de instutionelle og kulturelle betingelser for det pædagogiske arbejde. 

Aktuelt arbejder jeg i forbindelse med to FoU-projekter på KP med forskning i matematikdidaktik, naturfagsdidaktik, klassekammerathjælp og sociofaglig inklusion, samt følgeforskning på indsatser til håndtering af mobning.  

 

Education/Academic qualification

Cand.mag., University of Copenhagen

Award Date: 1 Jan 2006

Positions

Adjunkt, Metropol EVU

2009 → …

Årsvikar, Frederiksberg Seminarium

20082009

Timelærer, University College Capital

20052007

Keywords

 • education
 • general education
 • culture
 • educational science
 • gender/gender differences
 • cooperation with parents
 • social exclusion
 • identity-making
 • social inclusion
 • systematic social observation
 • schools, courses and institutions
 • professional didactics
 • qualitative method
 • socialization
 • learning processes